Grupp dwar Id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt

This page is also available in

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar Id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt (FRRL) huwa korp orizzontali fi ħdan il-KESE li għandu l-kompitu li jipprovdi forum lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropej biex jiltaqgħu u jaqsmu l-valutazzjonijiet tagħhom dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fl-Istati Membri.

Fil-ħidma tiegħu, il-grupp FRRL jiffoka fuq suġġetti, mhux pajjiżi individwali, u għandu l-għan li jippromovi r-rispett lejn il-valuri Ewropej elenkati fl-Artikolu 2 tat-TUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll lista ta’ kontroll fuq l-istat tad-dritt mill-Kummissjoni ta’ Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa. L-għan tiegħu huwa li jindirizza kemm id-drittijiet kollettivi kif ukoll dawk individwali u, minħabba l-mandat tal-KESE, jagħti attenzjoni wkoll lid-drittijiet ekonomiċi u soċjali. Dawn id-drittijiet ma jistgħux jiġu mifruda mid-drittijiet politiċi u jeħtieġu attenzjoni strateġika speċjali.

Il-Grupp ġie stabbilit f’Jannar 2018.