Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Għalkemm nisimgħu ħafna dwar l-emerġenza klimatika u l-impatti devastanti fuq perjodu qasir u twil tat-tibdil fil-klima, ħafna drabi jidher li din hija sitwazzjoni li mhux possibbli tiġi solvuta.

Ir-rwol tiegħek se jkun li tirrappreżenta grupp influwenti ta’ partijiet interessati f’konferenza dwar it-tibdil fil-klima u se taħdem flimkien ma’ gruppi oħra biex toħloq pjan li jillimita t-tisħin globali għal livelli sikuri ta’ ferm inqas minn 2 °C.

Il-gruppi jirrappreżentaw setturi u industriji reali, li l-attivitajiet u l-appoġġ tagħhom jinfluwenzaw it-tisħin globali:

  1. It-teknoloġija nadifa
  2. Il-provvista ta’ enerġija konvenzjonali
  3. Il-guppi tas-soċjetà ċivili, in-nisa u ż-żgħażagħ, f’din il-logħba msejħa Climate Justice Hawks (l-Isqra għall-Ġustizzja Klimatika).
  4. L-art, l-agrikoltura u l-forestrija
  5. L-industrija u l-kummerċ
  6. Il-gvernijiet tad-dinja (pajjiżi żviluppati, pajjiżi emerġenti, pajjiżi li qed jiżviluppaw)

            6A. Nazzjonijiet żviluppati

           6B. Nazzjonijiet li qed jiżviluppaw

           6C. Nazzjonijiet li qed jiżviluppaw malajr

Downloads

Start guide

Grupp I: Teknoloġija Nadifa

Grupp 2: Provvista tal-Enerġija Konvenzjonali

Grupp 3: Climate Justice Hawks

Grupp 4: L-Art, l-Agrikoltura u l-Forestrija

Grupp 5: Industrija u Kummerċ

Grupp 6a: In-Nazzjonijiet Żviluppati

Grupp 6b: Nazzjonijiet li qed Jiżviluppaw

Grupp 6c: Nazzjonijiet li qed jemerġu b’mod rapidu