Ivvutajna u eleġġejna lir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew

Ivvutajna u eleġġejna lir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew. Ivvutajna u, fuq kollox, fhimna li l-vot tagħna kellu s-setgħa li jinfluwenza l-ħajja tagħna ta’ kuljum.

 Il-Parlament Ewropew wettaq ammont konsiderevoli ta’ komunikazzjoni biex jistieden liċ-ċittadini jivvutaw.. Ir-rata ta’ parteċipazzjoni ta’ 51 % turi li din id-darba, fost raġunijiet oħrajn, iċ-ċittadini u ċ-ċittadini ngħataw messaġġ ċar ħafna dwar l-importanza li wieħed imur jivvota. Il-KESE impenja ruħu mal-membri tiegħu fix-xena elettorali, fil-lokalitajiet, ir-reġjuni u fi ħdan l-organizzazzjonijiet, b’enfasi fuq ir-rilevanza tal-vot ta’ kull wieħed u waħda minna fl-elezzjonijiet demokratiċi importanti fis-26 ta’ Mejju.
Liema huma l-ewwel konklużjonijiet li nistgħu nisiltu mir-riżultat?
1. Għall-ewwel darba f’20 sena, żdiedet il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet;
2. Il-partiti populisti u tal-lemin estrem għamlu progress iżda inqas milli mistenni;
3. Rajna moviment kbir tal-Ħodor fix-xena Ewropea;
4. Is-suċċess ta’ ħafna kandidati wera li, lil hinn mill-użu essenzjali tal-midja soċjali, huwa l-kuntatt dirett u fil-livell lokali bejn il-kandidati u l-popolazzjoni li jġib miegħu valur miżjud billi jqarreb l-Unjoni lejn iċ-ċittadini tagħha.

Jien fiduċjuża li qed naraw il-qawmien mill-ġdid tal-Ewropa. Il-parteċipazzjoni ta’ aktar minn 50 % fl-elezzjonijiet tfisser tisħiħ tal-interess għall-Ewropa u talba mill-elettorat biex jinbidlu l-affarijiet u biex l-Ewropa ssir post aktar ġust u aħjar għaċ-ċittadini tagħha. Nixtieq nemmen li, bħala d-dar tas-soċjetà ċivili, nistgħu nwasslu l-enerġija tagħna għal dan il-proġett.

Aħna, l-atturi tas-soċjetà ċivili organizzata, nistgħu nkunu aktar attivi u dinamiċi fl-azzjonijiet tagħna. Irid isir aktar sabiex il-preżenza tal-populisti nazzjonali u l-ewroxettiċi fi ħdan il- Parlament Ewropew ma jinfluwenzawx l-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej.

Dak li l-Ewropej qed jitolbu mil-leġislatura l-ġdida, mill-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea u minn dawk li jeżerċitaw is-setgħat eżekuttivi u leġislattivi tal-Unjoni Ewropea, huwa li dawn jindirizzaw l-aspettattivi tagħhom.

Iridu jittieħdu ħafna deċiżjonijiet biex l-UE tagħmel progress: ambizzjoni klimatika akbar, diġitalizzazzjoni tal-ekonomija aktar ġusta u orjentata lejn il-persuni, indirizzar tal-isfidi tal-immigrazzjoni u tad-dritt tal-asil, il-finanzjament tal-UE, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali u s-solidarjetà bejn ir-reġjuni, l-implimentazzjoni tal-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali, politika industrijali ġdida għall-Ewropa, eċċ, huma daqstant ieħor prijoritajiet li jridu jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet tagħna

F’dan il-proċess Ewropew li qed jiżviluppa quddiem għajnejna, bħala soċjetà ċivili jeħtieġ naqdu r-rwol tagħna, nixprunaw id-dibattitu pubbliku bl-inizjattivi tagħna u nakkumpanjaw dan l-approċċ ġdid u dan l-impetu ġdid b’viżjoni kuraġġuża. Dan huwa l-kompitu li għandna quddiemna.

 

Isabel Caño

Viċi President responsabbli għall-komunikazzjoni