Il-grupp Diversità Ewropa jmur f’Belfast biex jisma’ t-tħassib dwar il-Brexit

mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Il-Grupp iltaqa’ f’Queen's University f’Belfast fil-15 ta’ Frar 2019 għal rendikont dwar il-proċess tal-Brexit u biex jiffoka fuq il-konsegwenzi tiegħu għall-proċess ta’ paċi tal-Irlanda ta’ Fuq.

Bl-istaġnar li hemm bħalissa dwar il-proposta dwar garanzija ta' kontinġenza, il-missjoni ta’ ġbir ta’ fondi minn membri tal-KESE kellha l-għan li tikseb fehim aħjar dwar l-isidi għall-fruntiuera tar-Renju Unit/l-Irlanda u tisħarreġ aktar dwar l-impatt soċjali, ekonomiku u politiku tal-ħruġ tar-Renju Unit fuq l-Irlanda ta’ Fuq.

Rappreżentanti Ewropej tan-negozji, it-trejdunjins, il-bdiewa, il-gruppi tal-konsumatur u oħrajn setgħu jisimgħu lil politikanti lokali, akkademiċi u organizzazzjonijiet volontarji lokali jiddeskrivu kif il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE kien se jolqot ħajjithom mill-perspettiva professjonali, politika u personali, b’inqas minn xahrejn qabel l-iskadenza tal-Artikolu 50 għad-divorzju tar-Renju Unit/l-UE u filwaqt li għad ma ntlaħaqx ftehim.

Kelliema mistednin kienu jinkludu lil Brian Cowen, eks Taoiseach tar-Repubblika tal-Irlanda il-membru parlamentari Sir Jeffrey Donaldson, Partit tal-Unjonisti Demokratiċi (DUP), u l-membri tal-assemblea leġislattiva Caoimhe Archibald, Sinn Féin, u Mike Nesbitt, Partit Ulster Unionist (UUP).

"Ninsabu hawn biex nagħtu daqqa t’id lis-soċjetà ċivili fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera. Se nibqgħu magħkom, jiġri x’jiġri fl-għaxar ġimgħat li ġejjin. Is-soċjetà ċivili ma tafx bi fruntieri u għandna diġà naħsbu dwar kif nistgħu nkomplu naħdmu flimkien fix-xhur u s-snin li ġejjin," iddikkjara l-President tal-Grupp Diversità Ewropa, Arno Metzler, filwaqt li nnota l-biżgħat li qed iġib il-proċess tal-Brexit.

"Għalkemm mhux kulħadd jaqbel dwar x’se jkun l-impatt tal-Brexit fuq il-gżira tal-Irlanda, m’hemm l-ebda dubju li kull wieħed minna, is-27 Stat Membru l-ieħor tal-UE, is-soċjetà ċivili Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej, se jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jiżguraw li l-ispirtu ta’ kooperazzjoni li jinsab fil-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira jissokta fi ħsibijietkom u fil-ħajja tagħkom ta’ kuljum," żied jgħid. (cl)