Kif għandhom jiġu appoġġjati n-negozji fl-era diġitali — l-SMEs isiru diġitali

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem

Nuqqas ta’ għarfien, infrastruttura sottożviluppata, spejjeż għoljin ta’ investiment kif ukoll nuqqasijiet ta’ ħiliet – dawn huma wħud mill-isfidi li qed jiffaċċjaw l-SMEs meta jippruvaw jibbenefikaw mir-rivoluzzjoni. Il-parteċipanti tal-konferenza “Kif għandhom jiġu appoġġjati n-negozji fl-era diġitali – l-SMEs isiru diġitali” ippruvaw jidentifikaw ostakoli potenzjali u jipproponi soluzzjonijiet biex dawn jiġu ttrattati fil-futur. L-avveniment seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2018 fi Vjenna, l-Awstrija.

"Ma nistgħux niċħdu t-trasformazzjoni diġitali, irridu niżguraw li l-kumpaniji kollha tagħna jistgħu jieħdu vantaġġ minn dan il-proċess,” qal Ulrike Rabmer-Koller, Viċi-President tal-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka u President tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġjanat u tal-Intrapriżi Żgħar u Medji (UEAPME) fid-diskors tal-ftuħ tagħha. Hija spjegat li UEAPME kienet qed tiġbor l-aħjar prattiki dwar d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs fl-UE sabiex tipprovdi biżżejjed informazzjoni għan-negozji.

Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem, enfasizza li d-diġitalizzazzjoni kienet aktar u aktar meħtieġa għall-SMEs. Nofs l-SMEs jaraw id-diġitalizzazzjoni bħala opportunità biex jespandu l-portafoll tal-prodotti u s-servizzi tagħhom. L-istess proporzjon jemmen li d-diġitalizzazzjoni tappoġġa mudelli ġodda tan-negozju. Għal 79 % tal-SMEs, id-diġitalizzazzjoni tippermetti l-ottimizzazzjoni tal-prodott.

Filwaqt li l-SMEs jaraw l-bidliet kontinwi marbuta mad-diġitalizzazzjoni, ħafna minnhom għadhom ma jistgħux jidentifikaw x’tip ta’ opportunitajiet din ġġib magħha fil-każ speċifiku tagħhom. Il-pass mgħaġġel tar-rivoluzzjoni diġitali joħloq potenzjal enormi għal titjib fis-setturi kollha tal-attività ekonomika, jiġifieri fl-artiġjanat u t-trasport.

Aktar simplifikazzjoni tal-interazzjoni elettronika bejn in-negozji kif ukoll bejn is-servizz pubbliku u n-negozji tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju. F’dan il-kuntest, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea spjega l-potenzjal tar-Regolament eIDAS (Is-servizzi fiduċjarji u l-identifikazzjoni Elettronika) għall-SMEs.

In-nuqqas ta’ ħiliet diġitali huwa fattur ieħor li jxekkel d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs. Mudell ta’ edukazzjoni doppja – li huwa żviluppat sew fl-Awstrija – jista’ jkun parti mis-soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Billi jiġu identifikati professjonijiet ġodda marbuta mad-diġitalizzazzjoni u billi jinħolqu programmi ta’ apprendistat adegwati, in-negozji u l-iskejjel jistgħu jgħinu biex jadattaw il-kurrikuli għall-ħtiġijiet tas-suq.

Il-konferenza kienet organizzat mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u mill-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka. (lj)