Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Nasserixxu mill-ġdid il-valuri tal-Ewropa>

Għeżież qarrejja,

Inqas minn seba’ xhur qabel l-elezzjonijiet tal-UE, l-Ewropa tinsab f’salib it-toroq.

Dak li ftit tas-snin ilu kien jidher impossibbli, issa jidher li sar l-isfida ta’ kuljum tagħna: qed nitkellem dwar id-dubju li qed jinxteħet fuq l-UE u t-theddid għall-valuri tagħha. Jekk humiex id-demokrazija, il-libertà, l-ugwaljanza, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem jew l-istat tad-dritt, il-valuri tagħna qed jiġu kkontestati f’ħafna nħawi tal-Unjoni. Iżda l-valuri huma s-sisien tal-UE, u meta dawn jiġu mhedda l-Unjoni titheżżeż sal-qalba tagħha.

Dati tad-Djarju

22-23/11/2018, Ateni, il-Greċja

It-12-il Seminar tal-KESE dwar il-mezzi tax-xandir tas-soċjetà ċivili - Nasserixxu mill-ġdid il-valuri tal-Ewropa

28/11/2018, Brussell

Summit tal-KESE dwar il-konsumaturi

30/11/2018, Brussell

Nindirizzaw l-obsolexxenza prematura fl-Ewropa

12-13/12/2018, Brussell

Sessjoni plenarja tal-KESE

Fil-qosor

Gianluca Brunetti, Is-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Kumitat Ekonomiku u Sociali Ewropew

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ħatar lis-Sur Gianluca Brunetti, eks Direttur tal-HR u tal-Finanzi fil-KESE, bħala s-Segretarju Ġenerali l-ġdid tiegħu mill-14 ta’ Novembru 2018.

Il-KESE jħobb iċ-ċinema Ewropea

Fit-23 ta’ Ottubru ntwera l-premiere tal-film "Cold War" ta' Pawel Pawlikowski (Oscar għal "IDA" fl-2015 u l-premju għall-Aħjar Direttur f’Cannes 2018) f’BOZAR fi Brussell. Il-KESE kien imsieħeb f’dan l-avveniment, organizzat bi sħubija mal-Kummissjoni Ewropea (Ewropa Kreattiva), il-Parlament Ewropew (il-Premju LUX) u BOZAR. Ħames mitt persuna attendew biex jaraw il-film f'BOZAR. Waqt l-inawgurazzjoni tal-avveniment f’isem il-KESE, Isabel Caño, il-Viċi President tal-Kumitat għall-Komunikazzjoni, enfasizzat li l-kultura kienet essenzjali għas-soċjetà ċivili, b’mod partikolari d-djalogu bejn kulturi differenti. Wara l-wiri tal-film sar dibattitu ma’ Ewa Puszczyńska, produttur kreattiv għal OPUS FILM, immoderat minn Robert Sołtyk, eks korrispondent tal-Gazeta Wyborcza, dwar il-libertà tal-espressjoni u l-kreattività taħt it-totalitarjaniżmu, bil-konklużjoni l-iktar importanti tkun li "l-kultura taqsam il-fruntieri iktar malajr min-nies".(ehp)

Fir-ritratt: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, Viċi President tal-KESE, Lucía Recalde, minn MEDIA ta' Ewropa Kreattiva, Ewa Puszczyńska, produttur kreattiv għal OPUS FILM

Luca Jahier: “L-Ewropa jeħtieġ tkun sostenibbli jew inkella sempliċiment ma jkunx hemm Ewropa”

Fil-konferenza ta’ livell għoli dwar l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u l-Inizjattivi għal Katini ta’ Valur Mondjali ospitata mill-KESE flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Netherlandiż, Luca Jahier qal li m’hemm ebda alternattiva għal ekonomija sostenibbli: "L-Ewropa jeħtieġ tkun sostenibbli jew inkella sempliċiment ma jkunx hemm Ewropa".

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jitolbu lis-Serbja ssaħħaħ l-istat tad-dritt

Is-7 < sup >< /sup > laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili UE-Serbja (JCC) li saret f’Belgrad fit-23 ta’ Ottubru kienet okkażjoni biex l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili miż-żewġ naħat jeżaminaw is-sitwazzjoni attwali tal-proċess ta’ adeżjoni tas-Serbja

Il-KESE jilqa’ l-ewwel self lill-ekonomija soċjali taħt il-Pjan Juncker

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ħareġ self lill-intrapriża tal-ekonomija soċjali Spanjola ILUNION ta’ EUR 35 miljun. Is-self jirrikonoxxi l-potenzjal tal-ekonomija soċjali, li l-KESE ilu li rrikonoxxa. Is-self huwa mistenni joħloq 725 impjieg ġdid.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-Kummissarju Stylianides: ir-rescEU hija biss l-ewwel aġġornament tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili

Minħabba l-effetti drammatiċi tat-tibdil fil-klima, il-KESE ħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jadottaw aktar miżuri u politiki konġunti bħala parti mill-proposta tiegħu tar-rescEU sabiex ikun hemm reazzjoni iktar effiċjenti u effettiva għad-diżastri.

 

Il-KESE jixtieq li s-soċjetà ċivili jkollha rwol akbar fl-azzjoni esterna tal-UE

Federica Mogherini, Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, attendiet is-sessjoni plenarja tal-KESE fis-17 ta’ Ottubru 2018 għal diskussjoni dwar it-theddid estern u l-isfidi prinċipali li qed tiffaċċja l-UE. Il-President tal-KESE, Luca Jahier enfasizza r-rwol importanti tal-UE bħala donatur ewlieni tal-għajnuna umanitarja, filwaqt li rrimarka li “l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma lesti li jkunu parti minn dan l-isforz”.

40 % tal-baġit tal-UE għandu jkun allokat għat-tibdil fil-klima

Permezz tal-Opinjoni tiegħu dwar “Il-Patt Ewropew dwar il-Finanzjament għall-Klima”, il-KESE jixtieq jiżgura l-finanzjament tat-tranżizzjonijiet meħtieġa biex nagħmlu l-ekonomija aktar ekoloġika. Huwa jsostni li 40% tal-baġit tal-UE għandu jkun iddedikat għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-konsegwenzi tiegħu. 

Il-KESE jgħid li hija essenzjali politika agrikola komuni (PAK) b’saħħitha u ffinanzjata bis-sħiħ.

Il-KESE jemmen li hija essenzjali politika agrikola komuni (PAK) b’saħħitha u ffinanzjata bis-sħiħ u jirrifjuta kwalunkwe tnaqqis fil-baġit tal-PAK. Huwa jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti leġislattivi dwar il-PAK, bl-enfasi l-ġdida dwar ambizzjoni akbar fil-qasam tal-ambjent u t-tibdil fil-klima, is-sussidjarjetà u s-semplifikazzjoni, iżda huwa ħerqan li jiżgura li l-PAK tibqa’ politika komuni b’suq uniku b’saħħtu.

EESC gives fresh input to improve economic governance in EU

EU economic governance

In October, the European Economic and Social Committee (EESC) adopted a package of opinions on EU economic governance, providing European decision-makers with new input for the ongoing discussions on deepening economic and monetary union (EMU) and the next European Semester exercise.

It-tnaqqis fil-baġit tal-politika ta’ koeżjoni qed jibgħat sinjal żbaljat

Il-KESE jemmen bis-sħiħ li l-politika ta’ koeżjoni hija element ewlieni għall-futur tal-Ewropa, li titlob riżorsi suffiċjenti u riforma adatta. Tnaqqis fil-baġit għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027 jibgħat messaġġ żbaljat lill-pubbliku u jista’ jkun ta’ ħsara għall-politika ta’ koeżjoni. Il-baġit għandu jinżamm fl-istess livell kif inhu bħalissa u jiżdied għall-kooperazzjoni territorjali.

Il-KESE jappella għal tranżizzjoni rapida iżda gradwali lejn ekonomija sostenibbli

L-UE impenjat ruħha li taħdem lejn ekonomija sostenibbli b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u aktar effiċjenti fir-riżorsi flimkien mal-għanijiet soċjali. L-iffinanzjar ta’ dawn l-impenji, waqt li jitqiesu l-kriterji ambjentali, soċjali u ta’ governanza, jikkostitwixxi sfida enormi ta’ investiment.

Il-KESE jappoġġja l-ittestjar ta’ SBBSs fuq is-swieq, iżda jitlob għal qafas ta' abilitazzjoni aktar b’saħħtu għall-istrument finanzjarju l-ġdid

SBBS

It-titoli koperti minn bonds sovrani (SBBSs) jistgħu jikkontribwixxu għal diversifikazzjoni akbar u tnaqqis tar-riskji għal portafolli ta’ bonds sovrani miżmuma minn banek u operaturi finanzjarji oħrajn. Dan jista’ jkollu impatt pożittiv fuq l-istabbiltà u r-reżiljenza tas-sistema finanzjarja u jtejjeb l-integrazzjoni tas-suq finanzjarju.

Il-fondi ta’ ġestjoni ġodda għall-migrazzjoni u l-fruntieri għandhom jiffokaw fuq l-integrazzjoni tal-migranti

Il-KESE jappoġġja l-fond ġdid għall-ażil u l-migrazzjoni u l-fond għall-ġestjoni tal-fruntieri u l-viżi. Fl-Opinjoni adottata matul is-sessjoni plenarja tiegħu f’Ottubru u abbozzata minn Giuseppe Iuliano, il-Kumitat jaqbel mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li jiżdied il-baġit għaż-żewġ oqsma ta’ politika, iżda jgħid li l-kelma "integrazzjoni" għandha tibqa’ fl-isem tal-fond għall-migrazzjoni, u li jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet għall-aċċess regolari fl-UE.

Il-KESE jopponi t-tnaqqis fl-FSE+ − il-fond prinċipali tal-UE għall-investiment fin-nies.

Il-KESE huwa kritiku ħafna dwar it-tnaqqis propost ta’ sitta fil-mija fl-allokazzjonijiet tal-Fond Soċjali Ewropew Plus il-ġdid, li fil-perjodu ta’ finanzjament 2021-2027 il-ġdid, se jgħaqqad diversi fondi u programmi eżistenti li għandhom l-għan li jsaħħu d-dimensjoni soċjali tal-Unjoni.

 

It-Tielet Pakkett dwar il-Mobbiltà għandu jqis il-forom kollha ta’ trasport

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni għandha tkun aktar ambizzjuża, filwaqt li tqis il-forom kollha disponibbli ta’ trasport. Hija għandha tiffoka fuq l-intermodalità fit-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri. Fl-opinjoni abozzata minn Giulia Barbucci u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-KESE jappoġġa t-Tielet Pakkett dwar il-Mobbiltà ppreżentat mill-Kummissjoni iżda jipproponi proġett aktar ambizzjuż.

Il-KESE lill-Kummissjoni: id-diġitalizzazzjoni trid tkun inklużiva

ll-Programm Ewropa Diġitali li tfassal mill-Kummissjoni jieħu pass fid-direzzjoni t-tajba billi jirrikonoxxi r-rwol ewlieni li jaqdu l-ħiliet diġitali, iżda jista’ jkun aktar marbut mill-qrib tar-realtajiet soċjali. Fl-Opinjoni mfassla minn Norbert Kluge u Ulrich Samm u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-KESE jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni u jindika li d-diġitalizzazzjoni fl-Ewropa għandha tkun inklużiva, filwaqt li d-“dividend diġitali” għandu jkun distribwit b’mod ugwali permezz ta’ miżuri ta’ politika adegwati.

Nqarrbu lill-konsumaturi lejn il-qalba tal-finanzi

Is-servizzi finanzjarji transfruntiera diġitali żgur mhumiex popolari mal-konsumaturi Ewropej, li xorta għadhom jippreferu l-kuntatt wiċċ imb wiċċ li joffru l-banek nazzjonali tal-bejgħ bl-imnut. Hemm il-ħtieġa għal aktar sforzi sabiex il-konsumaturi Ewropej ikollhom għażla aħjar, prodotti li jinftiehmu faċilment u servizzi affordabbli, filwaqt li nħarsu aktar it-tranżazzjonijiet transfruntiera u nagħmluhom aktar siguri. Dawn kienu l-konklużjonijiet ewlenin li ħarġu minn dibattitu li seħħ fis-sede tal-KESE fis-26 ta’ Settembru.

Aħbarijiet mill-Gruppi

L-UE fl-aħħar riesqa lejn Ewropa soċjali?

mill-Grupp tal-Ħaddiema

Sessjoni ta’ ħidma f’St. Pölten fir-rigward tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tat-12 ta’ Ottubru 2018
 

Professjonijiet liberi 4.0: bidla sostenibbli tal-karatteristiċi professjonali

Mill-grupp Diversità Ewropa tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

Il-grupp tal-KESE Diversità Ewropa ser ikun qed jospita avveniment dwar il-professjonijiet liberi, b'enfasi fuq il-bidla sostenibbli tal-karatteristiċi professjonali. L-avveniment għandu l-għan li jakkwista għarfien ġdid biex isawwar definizzjoni valida għall-futur tal-professjonijiet liberi fid-dinja professjonali diġitalizzata.

Kif għandhom jiġu appoġġjati n-negozji fl-era diġitali — l-SMEs isiru diġitali

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem

Nuqqas ta’ għarfien, infrastruttura sottożviluppata, spejjeż għoljin ta’ investiment kif ukoll nuqqasijiet ta’ ħiliet — dawn huma wħud mill-isfidi li qed jiffaċċjaw l-SMEs meta jippruvaw jibbenefikaw mir-rivoluzzjoni. Il-parteċipanti tal-konferenza “Kif għandhom jiġu appoġġjati n-negozji fl-era diġitali – l-SMEs isiru diġitali” ippruvaw jidentifikaw ostakoli potenzjali u jipproponi soluzzjonijiet biex dawn jiġu ttrattati fil-futur. L-avveniment seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2018 fi Vjenna, l-Awstrija. < /strong > < /p >

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2019: Ivvota għall-futur!

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!, l-avveniment emblematiku tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li jagħti leħen liż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politiki Ewropej, se jagħlaq 10 snin is-sena d-dieħla. L-2019 se tkun sena elettorali u l-Parlament Ewropew il-ġdid se jkollu deċiżjonijiet importanti ħafna x’jieħu, fi żmien meta qed jiġi rivoluzzjonat kollox, mill-ekonomija sal-komunikazzjoni u mill-politiki sax-xejriet soċjali.