Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali - podcast tal-KESE

Episodju 1 - X’ġara mill-istat tad-dritt?

Titel 1

Il-fehma tal-organizzazzjonijet lokali hija sensiela ta’ podcasts ġdida mnedija mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Il-podcasts jesploraw kwistjonijiet jaħarqu li bħalissa huma fuq fomm kulħadd, mill-perspettiva tas-soċjetà ċivili, billi jippreżentaw testimonjanzi minn partijiet interessati fuq il-post u fehmiet tal-membri tal-KESE li jirrappreżentaw l-interessi tagħhom fi Brussell.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

“Soċjetà ugwali tkun soċjetà fejn il-kelma “ġeneru” ma tkunx teżisti: fejn kulħadd jista’ jkun dak li jkun”, iddikjarat il-ġurnalista u l-femminista Amerikana Gloria Steinem.

Iżda biex naslu għal dan irridu nirduppjaw l-isforzi tagħna. Għalkemm nistgħu naraw progress, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għadha ħolma. Fil-KESE, ilna ħafna snin naħdmu biex nissensibilizzaw il-fehma pubblika u biex inpoġġu dan fuq l-aġenda. Ma rridux nibqgħu nisimgħu dikjarazzjonijiet ta’ intenzjonijiet tajba dwar l-ugwaljanza, irridu li jittieħdu deċiżjonijiet politiċi biex dan jinkiseb.

Irridu negħlbu l-isterjotipi sessisti. Għandna nopponu l-isterjotipi mxandra minn ċerti mezzi tax-xandir, gruppi reliġjużi jew oħrajn. Dak li nitolbu huwa li l-inugwaljanza bejn is-sessi tiġi miġġielda b’mod attiv fl-oqsma kollha; inkella rridu nistennew mitt sena oħra sabiex ikollna l-ugwaljanza bejn in-nisa u l- irġiel.

Dati tad-Djarju

19 ta’ Diċembru 2019, Brussell

Is-16-il laqgħa tal-grupp konsultattiv tal-UE għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali

22-23 ta’ Jannar 2020, Brussell

Sessjoni plenarja tal-KESE

Fil-qosor

Il-KESE jorganizza l-ewwel konferenza tiegħu ddedikata għall-istat tad-dritt

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jintroduċi logo ġdid

Bi tliet ċrieki, il-logo l-ġdid jissimbolizza l-ispirtu ta’ kompromess bejn it-tliet Gruppi tal-Kumitat, li huma fil-qalba tal-ħidma tal-KESE.

Xewqat sbieħ

Għeżież qarrejja,

Nixtiequ nirringrazzjawk tal-interess tiegħek tul l-2019: kull darba li tillajkjaw jew tixxerjaw jew tagħmlu retweet, u kull kelma ta’ inkoraġġiment li tiktbu, tiġi apprezzata ħafna!

Nawgurawlkom il-Milied it-tajjeb u 2020 mimlija risq.

It-tim ta’ informazzjoni tal-KESE!

Aħbarijiet tal-KESE

L-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kummissjoni Ewropea l-ġdida. Tnedija fl-1 ta’ Diċembru 2019

Stqarrija ta’ Luca Jahier, President tal-KESE

It-tim #vonderleyen jiġi approvat: Ejjew issa nwasslu Ewropa Sostenibbli fl-interess taċ-ċittadini tagħha!

27.11.2019

Il-vot tal-lum fil-Parlament Ewropew jwitti t-triq għal era ġdida għall-Ewropa. Ninsab konvint li l-President il-ġdid tal-Kummissjoni, Ursula von der Leyen, u t-tim tagħha ta’ Viċi Presidenti Eżekuttivi, Viċi Presidenti u Kummissarji, se jagħtu momentum ġdid għall-kontinent tagħna, wara r-riżultati inkoraġġanti tal-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju. Iċ-ċittadini tagħna tawna ħames snin biex nibnu l-Ewropa t’għada u m’għandniex naħlu din l-opportunità.

“Il-Brexit huwa biss stadju, mhux destinazzjoni finali”

Is-sessjoni plenarja tal-KESE tat-30 ta’ Ottubru inkludiet dibattitu ma’ Michel Barnier, in-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea għall-Brexit. Matul id-dibattitu, is-Sur Barnier talab għal sħubija mill-qrib bejn l-UE u r-Renju Unit wara l-Brexit, filwaqt li fakkar li l-paċi fl-Irlanda għandha tkun prijorità u li “l-integrità tas-suq uniku mhijiex negozjabbli”.

U l-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili jmur għand...

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għażel ħames finalisti minn fost il-kważi 180 proġett ta’ ispirazzjoni li rċieva għall-Premju tiegħu għas-Soċjetà Ċivili 2019 iddedikat għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u għall-ġlieda fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Id-drittijiet u ċ-ċittadinanza tal-UE ma għandhomx ikunu għall-bejgħ

F’dawn l-aħħar snin, wara l-kriżi finanzjarja, bosta Stati Membri tal-UE stabilixxew skemi ta’ ċittadinanza u residenza b’investiment sabiex jattiraw l-investiment u jżidu d-dħul tagħhom. Skont Opinjoni adottata mill-KESE fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, din il-prattika toħloq riskji serji u għandha tiġi pprojbita fl-Istati Membri kollha tal-UE.

L-iżvilupp sostenibbli jrid ikun prijorità ewlenija għall-futur tal-Ewropa

L-iżvilupp sostenibbli jrid ikun fil-qalba tal-futur tal-Ewropa. Fir-riżoluzzjoni abbozzata minn Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw u Lutz Ribbe u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-KESE jagħti parir lill-Kummissjoni Ewropea biex tfassal l-istruttura tal-pjan ta’ ħidma futur tagħha għall-2020 u lil hinn madwar dan il-pilastru. Il-Kumitat jitlob għal strateġija globali tal-UE għall-2050 għas-sostenibbiltà sabiex tiġi implimentata l-Aġenda 2030 u s-17-il Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tagħha, li l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tilħaq sal-2030.

“Żball ġeostrateġiku u storiku”

Il-KESE jikkritika d-deċiżjoni tal-Kunsill li ma jiftaħx in-negozjati ta’ adeżjoni mal-Maċedonja ta’ Fuq u mal-Albanija

Il-kultura tista’ tkun xprun sabiex l-UE tissaħħaħ

Il-plenarja ta’ Ottubru tal-KESE ospitat dibattitu dwar rEUnaissance – Viżjoni kulturali għall-Ewropa.

Meta fetaħ id-dibattitu, il-President tal-KESE Luca Jahier laqa’ l-fatt li Emmanuel Macron aċċetta l-idea tiegħu ta’ Rinaxximent għall-Ewropa. “M’għandniex ninsew li l-kontinent tagħna kien żona kulturali qabel ma kien idea politika, u żona bħal din ma timplikax omoġeneità iżda tirnexxi minħabba l-varjazzjoni u l-moviment.”

Il-KESE jitlob għal inizjattivi biex jinħatfu l-opportunitajiet enormi ta’ tkabbir tal-bijoekonomija blu

Il-potenzjal tal-bijoekonomija blu għadu mhux sfruttat fl-UE. Il-KESE għalhekk jirrakkomanda proġetti pilota pan-Ewropej li jinvolvu l-partijiet interessati lokali u l-komunità xjentifika. 

Il-KESE jipproponi l-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għal prodotti affidabbli tal-IA

Il-KESE jissuġġerixxi li l-UE għandha tiżviluppa ċertifikazzjoni għal IA affidabbli, li għandha tiġi pprovduta minn korp indipendenti wara l-ittestjar tal-prodotti għal rekwiżiti ewlenin bħar-reżiljenza, is-sikurezza, u n-nuqqas ta’ preġudizzju jew diskriminazzjoni. Il-proposta tressqet f’żewġ opinjonijiet reċenti tal-KESE li jivvalutawil-linji gwida etiċi tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-IA. Il-KESE jissuġġerixxi li l-UE għandha tiżviluppa ċertifikazzjoni għal IA affidabbli, li għandha tiġi pprovduta minn korp indipendenti wara l-ittestjar tal-prodotti għal rekwiżiti ewlenin bħar-reżiljenza, is-sikurezza, u n-nuqqas ta’ preġudizzju jew diskriminazzjoni. Il-proposta tressqet f’żewġ opinjonijiet reċenti tal-KESE li jivvalutawil-linji gwida etiċi tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-IA.

Blockchain: l-UE għandha ssir mexxejja dinjija, jgħid il-KESE

It-teknoloġija blockchain għandha l-potenzjal li tittrasforma lis-soċjetà, iżda hemm bżonn ta’ ċarezza u ċertezza legali u għaldaqstant, approċċ komuni tal-UE. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tal-Opinjoni fuq inizjattiva proprja adottata mill-KESE fit-30 ta’ Ottubru, li tappella wkoll lill-Kummissjoni Ewropea biex tniedi inizjattiva komprensiva sabiex l-UE ssir awtorità globali f’dan il-qasam.

Il-KESE jappella għal PAK li tgħin biex jiġi żgurat it-tiġdid ġenerazzjonali

Kooperazzjoni u sħubija bejn l-UE, il-gvernijiet nazzjonali u s-soċjetà ċivili se jkunu kruċjali sabiex jitrawwem it-tiġdid ġenerazzjonali tal-popolazzjoni agrikola.

Is-Semestru Ewropew: Iċ-ċiklu tal-2020 irid jiffoka fuq it-tkabbir sostenibbli u inklużiv

Il-KESE jħeġġeġ li fl-2020, il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi fl-Istati Membri trid twassal biex jiġi evitat ir-riskju ta’ reċessjoni u tmexxi lill-ekonomija tal-UE lejn triq ta’ tkabbir sostenibbli u inklużiv. Dan għandu jinkludi żieda fl-isforzi ta’ riforma, investiment, konformità mal-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) kif ukoll involviment aktar strutturat tas-soċjetà ċivili fil-proċess tas-Semestru Ewropew.

Il-ferrovija għandha sservi bħala mudell għal tranżizzjoni bla xkiel u inklużiva lejn l-era diġitali

F’opinjoni fuq inizjattiva proprja adottata f’Ottubru, il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) appellat għal tranżizzjoni settorjali inklużiva għal settur ferrovjarju diġitalizzat u pproponiet inizjattiva mmexxija mill-Kummissjoni biex jinġabar l-investiment ta’ EUR 100 biljun meħtieġ.

Aħbarijiet mill-Gruppi

In-negozju jista’ jappoġġja s-sostenibbiltà!

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Is-Sostenibbiltà hija ta’ l-ogħla importanza għan-negozju u għal min iħaddem, li għandhom rwol kruċjali bħala l-muturi tal-iżvilupp. Ekonomija soda u solida hija faċilitatur meħtieġ għall-iżvilupp sostenibbli. Jeħtieġ li nidentifikaw soluzzjonijiet li huma ta’ benefiċċju ekonomiku, soċjali u ambjentali. Filwaqt li diversi partijiet ikkonċernati għandhom ħafna aspetti komuni fil-perċezzjonijiet tagħhom tas-sostenibbiltà, ħafna drabi huma differenti mil-lat ta’ kif dawn jistgħu jinkisbu.

Is-sostenibbiltà fil-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2020

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Id-diġitalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, id-demografija u l-globalizzazzjoni huma l-erba’ kwistjonijiet li jiddominaw il-prijoritajiet tal-mandat il-ġdid tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni. Biex jiġu indirizzati hemm bżonn ta’ mudell industrijali ġdid u sostenibbli li jipprovdi tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija ċirkolari u ekoloġika. L-esperjenzi tal-passat (bħal fil-każ tal-Gilets Jaunes) jgħallmuna li dawn il-miżuri li huma meħtieġa b’mod urġenti mhux se jiksbu appoġġ popolari jekk dawn jinjoraw lill-ħaddiema u jekk dawn tal-aħħar jerfgħu l-piż waħedhom.

Mudelli eżemplari ġodda għas-soċjetajiet fl-Ewropa

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Peress li l-ugwaljanza bejn is-sessi ġiet stabbilita bħala prijorità tal-President Elett tal-Kummissjoni Ewropea u hekk kif id-Direttiva tal-UE dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw daħlet fil-fażi ta' traspożizzjoni, huwa vitali li jiġu riveduti l-interazzjonijiet bejn l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, it-trobbija tat-tfal, familji kontemporanji, persuni li jindukraw, assistenza għall-membri tal-familja, it-tixjiħ u d-demografija.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Ritratti u film se jikkonkludu l-attivitajiet kulturali tal-KESE fl-2019

Wirja ta’ ritratti dwar wieħed mis-siti ewlenin ta’ patrimonju industrijali tal-Kroazja u film li jipprovoka l-ħsieb fejn dak li hu differenti huwa n-normali l-ġdid se jagħlqu l-programm kulturali tal-KESE għall-2019.