Il-KESE jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni biex jinvestu f’mobilità intelliġenti sikura u sostenibbli

il-President tal-KESE, Luca Jahier u l-Kummissarju Ewropew għat-Trasport, Violeta Bulc, ħadu sehem f’dibattitu mqanqal dwar il-mobilità fis-sessjoni plenarja tal-KESE tal-20 ta’ Settembru 2018. Qafas regolatorju xieraq għal żona Ewropea Unika tat-Trasport li tiffunzjona tajjeb, id-diġitalizzazzjoni fit-trasport fuq l-art tat-teknoloġija, interoperabbiltà aħjar bejn id-diversi sistemi elettroniċi eżistenti dwar taxxi tat-toroq u l-investiment f’elettriku nadif kienu fil-qalba tad-dibattitu mal-membri tal-KESE.

it-Tielet Pakkett tal-Mobilità ġie ippubblikat f’Mejju 2018 u jiffinalizza l-aġenda ambizzjuża tal-Kummissjoni biex tiġi mmodernizzata l-mobilità. Il-KESE ser jiddiskuti u jadotta l-Opinjonijiet tiegħu dwar dan is-suġġett matul is-sessjoni plenarja tiegħu f’Ottubru.

“Il-KESE segwa bir-reqqa kollha l-pakketti ta’ mobilità u kkontribwixxa b’mod attiv biex jissawru l-politiki l-ġodda,” iddikjarais-Sur Jahier. "Aħna ferħanin li qed naraw li l-Kummissjoni ħadet azzjoni bl-inizjattivi “L-Ewropa Attiva” għal modernizzazzjoni fundamentali tal-mobilità u t-trasport Ewropej. Aħna nappoġġaw it-Tielet Pakkett dwar il-Mobilità. Aħna se ningħaqdu biex jinvestu f’mobilità intelliġenti, sostenibbli u sikura”.

is-Sinjura Bulc enfasizzat li t-tliet pakketti ta’ mobilità jirriflettu l-viżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tiffoka fuq id-dekarbonizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-investiment u l-innovazzjoni. “L-għan tagħna huwa li jkun hemm mobilità Ewropea li hija mingħajr periklu, sikura, nadifa, inklużiva u effiċjenti,” qalet, u kkonkludiet li “b’mod partikolari, bit-Tielet Pakkett dwar il-Mobilità, il-mira tagħna hija l-mobilità sikura b’żero fatalitajiet, mobilità nadifa mingħajr tniġġis u mobilità awtonoma b’żero karta” . (mp)