Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

L-eżitu tal-aħħar elezzjonijiet Ewropej, li kkonferma r-rebħa ta’ dawk li jridu aktar, u mhux inqas, Ewropa, jipprometti tiġdid demokratiku fl-Ewropa bbażat fuq żvilupp sostenibbli u istituzzjonijiet inklużivi.

Wara l-elezzjonijiet, il-kwistjoni rilevanti hija jekk il-Parlament Ewropew u, tabilħaqq, l-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha, humiex kapaċi jagħtu riżultati fl-affarijiet l-aktar importanti. Ilkoll nafu li dan jista’ jinkiseb biss jekk inpoġġu l-iżvilupp sostenibbli fil-qalba tal-politiki u l-azzjonijiet tagħna.

Dati tad-Djarju

Fil-qosor

Il-futur tagħna jiddependi mill-klima? – Iż-żgħażagħ Ewropej jgħidu tagħhom

It-tibdil fil-klima jinsab fuq moħħ kulħadd, u żgħażagħ minn madwar id-dinja kollha qegħdin jilqgħu s-sejħa biex jinġabru bil-għan li jsalvaw il-pjaneta. Il-KESE qed jingħaqad mal-moviment u qed jistaqi lill-parteċipanti żgħażagħ tal-Plenarja taż-Żgħażagħ annwali tiegħu “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek ” liema hi l-aħjar direzzjoni ’il quddiem biex nipproteġu l-pjaneta tagħna.

Il-KESE jiżgura l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Brittaniċi wara l-Brexit

Delegazzjoni ta’ membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), immexxija mis-Sur Stefano Mallia, President tal-grupp ta’ segwitu tal-KESE dwar il-Brexit, żar l-Iskozja fis-17 (Edinburgh) u fit-18 ta’ Settembru (Glasgow). Matul din iż-żjara, il-grupp ta’ segwitu ltaqa’ mar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Skoċċiżi, u tal-Gvern u l-Parlament Skoċċiż.

F’nofs Settembru waslu trainees ġodda tal-KESE

Għandna l-pjaċir nilqgħu 29 gradwat żagħżugħ b’talenti minn madwar l-Ewropa kollha li bdew esperjenza ta’ taħriġ eċċitanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE).

Fis-16 ta’ Settembru, grupp ġdid ta’ trainees issieħbu fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għat-traineeships tagħhom ta’ ħames xhur. Minn Settembru sa Frar, huma ser jesperjenzaw programm ta’ taħriġ estensiv li ser jipprovdilhom l-opportunità jitgħallmu dwar ir-rwoli u l-attivitajiet tal-KESE u jiksbu esperjenza professjonali f’ambjent multikulturali.

Aħbarijiet tal-KESE

“Għandna bżonn koalizzjoni ta’ forzi għall-bidla,” qalet l-Ombudsman Ewropea Emily O’Reilly

Is-sessjoni plenarja ta’ Settembru tal-KESE laqgħet lill-Ombudsman Ewropea, Emily O’Reilly, li tat rendikont tal-ħidma li saret matul it-terminu tagħha u tat ħarsa lejn l-isfidi li qed tiffaċċja l-amministrazzjoni pubblika Ewropea u kif dawn għandhom jiġu indirizzati.  Il-President tal-KESE, Luca Jahier, enfasizza l-ħtieġa għal istituzzjonijiet tal-UE orjentati lejn il-persuni.

Komunikazzjoni aħjar dwar l-Ewropa fil-qalba tat-13-il seminar tal-uffiċjali tal-istampa tas-soċjetà ċivili

”L-UE hija int, l-UE għalik”. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-komunikazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea.

Is-seminar tal-uffiċjali tal-istampa tas-soċjetà ċivili, li sar f’Málaga fl-10-11 ta’ Ottubru 2019, ġabar flimkien kważi 130 parteċipant. Organizzat mill-KESE fi sħubija mal-Università ta’ Málaga, dan is-seminar stimolar skambji intensi ta’ fehmiet dwar il-ħtieġa ta’ komunikazzjoni affidabbli, rilevanti, kostruttiva u kreattiva dwar l-Unjoni Ewropea.

Il-Patt Globali tan-NU għall-Migrazzjoni jikkonforma bis-sħiħ mal-valuri tal-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jiddispjaċih mill-fatt li mhux l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea approvaw il-Patt Globali għall-Migrazzjoni, peress li fil-fehma tiegħu l-approvazzjoni kienet tkun opportunità eċċellenti biex isir progress biex tkun stabbilita vuċi waħda tal-UE dwar il-migrazzjoni fix-xena globali.

Il-President tal-KESE u l-Viċi President tal-Parlament Ewropew jenfasizzaw il-ħtieġa li naħdmu flimkien għal Ewropa aktar sikura u aktar kuntenta

Il-President tal-KESE, Luca Jahier, u l-Viċi President tal-Parlament Ewropew, Klára Dobrev, kellhom skambju ta’ fehmiet dwar il-futur tal-Ewropa matul dibattitu produttiv fis-sessjoni plenarja tal-KESE f’Settembru.

Il-KESE jappoġġja l-bidla għal votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija

Il-KESE appoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li t-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE dwar l-enerġija u l-klima jsir aktar demokratiku, speċifikament biex issir bidla mill-unanimità għall-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ taxxa fuq l-enerġija.

Il-KESE jtenni t-talba tiegħu għal arkitettura aktar b’saħħitha tal-Unjoni Monetarja Ewropea

Kooperazzjoni u sħubija bejn il-gvernijiet u s-soċjetà ċivili se tkun kruċjali għat-twettiq ta’ riformi ambizzjużi meħtieġa għall-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, panel ta’ livell għoli ta’ uffiċjali għolja tal-UE u espertiikkonkluda fis-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Il-KESE huwa favur li jsir aktar użu tal-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata dwar kwistjonijiet soċjali

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) laqa’ bi pjaċir il-fatt li l-Kummissjoni qed tikkunsidra li testendi l-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata - li tirrikjedi li l-Kunsill jadotta proposti b’kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew - f’aktar oqsma ta’ politika soċjali.

Is-Sħubija tal-Lvant – 10 snin ta’ suċċess, iżda xorta għad hemm lok għal titjib

Fis-26 ta’ Settembru, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) approva Opinjoni fuq inizjattiva proprja biex jitfakkar l-10 anniversarju tas-Sħubija tal-Lvant (SL).

Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030: Id-deċennju li ġej irid ikun iż-żmien għall-azzjoni, isostni il-KESE

“Jekk irridu niksbu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti sal-2030, irridu naġixxu issa”, ħeġġeġ il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) fl-Opinjoni tiegħu dwar id-Dokument ta’ Riflessjoni tal-Kummissjoni “Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030”.

Il-miżuri attwali tal-UE u dawk nazzjonali mhumiex adegwati għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-età fis-swieq tax-xogħol

Peress li l-popolazzjoni Ewropea fl-età tax-xogħol qed tonqos b’mod kostanti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom bżonn joħolqu strateġiji komprensivi għat-tfassil ta’ politiki nazzjonali li jindirizzaw b’mod effettiv il-kwistjoni tat-tixjiħ attiv, qal il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) f’Opinjoni adottata reċentement.

Il-KESE jressaq ħames proposti biex jgħin itejjeb ir-regolamentazzjoni tal-UE

Overall, however, the EESC believes the outcome of the 2014-2019 programme to have been positive.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Ewropa miftuħa – Kif tkun ta’ benefiċċju għalina lkoll?

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

“Ekonomija miftuħa u soċjetà miftuħa huma l-faċilitaturi ewlenin tal-prosperità, il-benessri u l-istil ta’ ħajja Ewropej” tgħid id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki dwar l-Ewropa Miftuħa. Id-dikjarazzjoni ġiet iffirmata mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE, il-Konfederazzjoni tal-Industriji Finlandiżi EK u l-Kamra tal-Kummerċ tal-Finlandja matul il-konferenza dwar “Ewropa miftuħa – Kif tkun ta’ benefiċċju għalina lkoll?” fid-9 ta’ Ottubru f’Ħelsinki, il-Finlandja.

Drittijiet tal-ħaddiema – Moviment liberu, moviment ġust – Laqgħa straordinarja tal-Grupp tal-Ħaddiema

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Id-dimensjoni soċjali ta’ Ewropa sostenibbli u l-mobilità tax-forza tax-xogħol Ewropea kienu fil-quċċata tal-aġenda tal-laqgħa tal-Grupp tal-Ħaddiema li saret f’Ħelsinki fid-9 ta’ Ottubru. Il-Grupp tal-Ħaddiema huwa favur suq uniku sostenibbli li jrid jipprevjeni d-dumping soċjali u jiggarantixxi paga ugwali għal xogħol ugwali fl-istess post tax-xogħol.

Mudelli eżemplari ġodda għas-soċjetajiet fl-Ewropa – Laqgħa straordinarja tal-Grupp Diversità Ewropa

mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Fit-12 ta’ Novembru, il-Grupp Diversità Ewropa se jospita laqgħa straordinarja fil-KESE, fi Brussell. L-għan tal-konferenza tagħna se jkun li titnieda d-diskussjoni dwar “Mudelli eżemplari ġodda għas-soċjetajiet fl-Ewropa”. Biex nesploraw kif jistgħu jinbidlu l-mentalitajiet u jingħelbu l-preġudizzji. Biex nagħtu bidu għad-djalogu!

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Wirja fotografika biex infakkru t-30 anniversarju mill-waqgħa tal-ħajt

affiche exposition

Biex infakkru t-30 sena mill-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin, il-KESE se jospita l-wirja fotografika “Images of Another Europe 1985-1989” (Immaġni ta’ Ewropa Oħra 1985-1989), li turi x-xogħol tal-fotografu magħruf Grieg, Constantin Pittas.

L-istaġun tal-arti fil-ħarifa jiftaħ bi storja Finlandiża rrakkuntata permezz tal-fotografija

L-istaġun tal-kultura u l-arti fil-ħarifa fil-KESE infetaħ b’wirja ta’ fotografija “Kirja, storja Finlandiża”, organizzata b’rabta mal-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill tal-UE.