Id-9 ġranet tas-soċjetà ċivili tal-KESE: L-era diġitali teħtieġ ħiliet tal-bnedmin u ambjent legali xieraq

Iċ-Ċittadinanza, id-Demokrazija u l-Kultura f’Ewropa diġitalizzata kien il-motto tal-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2018, li saru mill-Grupp ta’ Kuntatt fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) fi Brussell fl-24 u fil-25 ta’ Mejju.

Il-ħeffa enormi tal-bidla fl-era diġitali se twassal għal xi qerda, iżda fit-tul, in-nies se jaħdmu anqas u b’mod differenti, b’benesseri suġġettiv aħjar, qal Andrea Renda, il-President fl-Innovazzjoni Diġitali fil-Kulleġġ tal-Ewropa, fid-diskors prinċipali tiegħu. Ray Pinto, id-direttur tal-politika f’DIGITALEUROPE, wissa li kien hemm nuqqas ta’ madwar nofs miljun espert fl-Ewropa. Barra minn hekk, filwaqt li l-Istati Uniti u ċ-Ċina kienu qed jirreġistraw żidiet kbar fil-privattivi tal-IA, l-Ewropa kienet għadha lura. 83 % tal-investiment estern fl-IA kien qed jiġi assorbit mill-Istati Uniti u miċ-Ċina.

F’sitt sessjonijiet ta’ ħidma, il-parteċipanti ddiskutew il-ħajja flimkien fl-Ewropa diġitali tal-futur u kkonkludew bl-adozzjoni ta’ seba’ rakkomandazzjonijiet ewlenin:  

  • Ibni sinerġiji bejn l-edukazzjoni u l-kultura dwar is-suġġetti tal-espressjoni kulturali u ċ-ċittadinanza fil-kuntesti tal-edukazzjoni kollha u f’perspettiva LLL;
  • Is-soċjetà ċivili għandha tiġi appoġġjata bil-għan li jkun hemm sensibilizzazzjoni akbar għall-promozzjoni u l-wiri tal-ugwaljanza, l-inklużività u l-parteċipazzjoni fil-ħajja ċivika, inkluż onlajn;
  • Il-kontroll u s-sorveljanza għandhom jiġu msaħħa u s-soċjetà ċivili tkun involuta fil-mekkaniżmi ta’ sorveljanza tas-superviżjoni;
  • Fil-livell lokali, għandhom jintużaw għodod elettroniċi tal-kokreazzjoni/finanzjament kollettiv biex jiżdied l-involviment taċ-ċittadini;
  • L-aċċessibbiltà għandha ssegwi l-istess perkors tas-sigurtà u l-protezzjoni tad-data. Din għandha tkun aspett ewlieni tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT;
  • l-IA tista’ u għandha żżid il-ħaddiema u mhux tissostitwixxihom;
  • Appoġġja u ppromovi Karta tad-Drittijiet Fundamentali Diġitali tal-UE. (sma)