Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Fl-aħħar ta’ Ġunju, sellimna lill-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u, bħal dejjem, semestru ġdid ifisser presidenza ġdida. Għat-tielet darba fl-istorja tagħha, il-Finlandja tieħu f’idejha l-presidenza b’rotazzjoni, din id-darba bis-slogan “Ewropa Sostenibbli, Futur Sostenibbli”. Ninsab konvint: Il-Finlandja se tkun qed taħdem qatigħ biex it-tmexxija globali tal-UE fl-azzjoni dwar il-klima ssir realtà fil-prattika.

Dati tad-Djarju

22 ta’ Lulju 2019, Ateni, il-Greċja

Luca Jahier, kelliem fil-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Griek

23-24 ta’ Lulju 2019, Riga, il-Latvja

Smigħ pubbliku u missjoni ta’ ġbir ta’ informazzjoni: It-tiswir tal-aġenda tal-UE għal drittijiet tal-persuni b’diżabilità 2020-2030 
 

Fil-qosor

Il-KESE jmur Spanja biex jivvaluta l-impatt ta’ mudelli ekonomiċi ġodda fuq is-suq uniku tal-Ewropa

Delegazzjoni tal-KESE reċentement iltaqgħet ma’ rappreżentanti tat-trejdjunjins, NGOs u l-gvern lokali f’Malaga, Spanja, bħala parti minn studju dwar mudelli ekonomiċi ġodda mmirati biex jivvalutaw l-impatt fit-tul tagħhom fuq il-mudell ekonomiku tal-UE.

L-eks President tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, Gabriele Bischoff, eletta fil-Parlament Ewropew

Gabriele Bischoff, li sa reċentement ippresediet il-Grupp tal-Ħaddiema tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, ġiet eletta MEP fil-Grupp S&D. Hija ħarġet għall-elezzjoni mal-partit tal-SPD fil-kostitwenza ta’ Berlin fil-Ġermanja.

 

Dilyana Slavova tieħu sehem f’laqgħa ta’ livell għoli dwar l-appoġġ tal-UE għat-Tuneżija

Dilyana Slavova, il-President tas-Sezzjoni għar-Relazzjonijiet Esterni tal-KESE, ħadet sehem f’avveniment internazzjonali ospitat mill-KESE nhar it-3 ta’ Lulju dwar “L-ekonomija soċjal u solidali fit-Tuneżijia: ir-rwol u l-appoġġ tal-UE", bil-parteċipazzjoni ta’ kelliema oħra ta’ livell għoli fosthom Samir Taïeb, il-Ministru tal-Agrikoltura tat-Tuneżija, u Michael Koehler, id-Direttur tal-Viċinat tan-Nofsinhar fil-Kummissjoni Ewropea.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jappella għal tranżizzjoni tal-enerġija soċjalment ġusta u djalogu permanenti maċ-ċittadini

Waqt il-plenarja tal-KESE f’Ġunju kien hemm dibattitu mal-Kummissarju Maroš Šefčovič dwar il-futur tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Ewropa fejn ġiet stipulata l-pożizzjoni tal-Kumitat dwar l-istrateġija proposta tal-UE għat-tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra.

Il-KESE jħeġġeġ lill-mexxejja tal-UE biex isaħħu r-rwol internazzjonali tal-ewro

Il-KESE jħeġġeġ li jittejbu l-istrateġiji makroreġjonali

Il-KESE jappella sabiex jittejbu l-istrateġji makroreġjonali u jippreżenta sett ta’ proposti ta’ politika f’Opinjoni esploratorja biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tagħhom.

Il-Grand Départ tat-Tour de France – Il-KESE jospita avveniment dwar il-mobbiltà nadifa

Fl-okkażjoni tal-Grand Départ tat-Tour de France, il-KESE organizza il-preżentazzjoni tal-ktieb dwar iċ-ċampjin Taljan taċ-ċikliżmu u eroj ta’ żmien il-gwerra Gino Bartali mal-awtur u ġurnalist Alberto Toscano fit-3 ta’ Lulju. L-avveniment kien jinkludi wkoll dibattitu dwar il-mobbiltà nadifa.

Il-midja għandha tabbanduna l-approċċ ibbażat fuq il-karità fir-rigward tad-diżabbiltà

Il-midja Ewropea, li sikwit tpinġi stampa b’dimensjoni waħda jew patetika tal-persuni b’diżabbiltà, mifnija bi stejjer mingħajr bażi u ideat żbaljati, u b’offerta ta’ programmi ta’ informazzjoni u ta’ divertiment li b’mod konsistenti ma tissodisfax biżżejjed il-kriterju ta’ aċċessibbiltà sħiħa, għad għandha ħafna x’taqdef biex tkun f’pożizzjoni li tikkomunika dwar id-diżabbiltà b’mod preċiż u inklużiv.

Is-servizzi essenzjali jeħtieġ ikunu disponibbli għal kulħadd

L-implimentazzjoni aħjar tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b’enfasi fuq il-promozzjoni tas-servizzi essenzjali, kienet waħda mit-temi tas-sessjoni plenarja ta’ Ġunju, fejn il-membri adottaw opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar dan is-suġġett minn Raymond Hencks u Krzysztof Balon.

Il-mexxejja tal-UE huma mħeġġin biex jaħdmu favur Ewropa bi rwol ewlieni f’livell dinji għall-iżvilupp sostenibbli

Il-Kunsilli Ekonomiċi u Soċjali nazzjonali u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bagħtu messaġġ lill-mexxejja tal-UE minn Ruma, fejn iltaqgħu fit-13-14 ta’ Ġunju biex jiddiskutu dwar ir-rwol tagħhom fl-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa u dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

L-UE għandha toffri rispons aktar komprensiv għall-ksur tal-istat tad-dritt

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sejjaħ lill-UE biex tadotta approċċ aktar proattiv biex tiġi indirizzata ż-żieda fil-ksur tal-istat tad-dritt madwar l-UE, fost tħassib li dawn jistgħu jeskalaw f’sitwazzjoni ta’ kriżi sħiħa fid-demokrazija u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali.

Il-KESE mistenni li jappoġġja l-azzjoni klimatika tal-Presidenza Finlandiża

L-għan ewlieni tal-Presidenza Finlandiża tal-UE, li bdiet fl-1 ta’ Lulju, huwa li l-Unjoni timpenja ruħha favur tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet sabiex tikseb newtralità klimatika sal-2050. Il-KESE se joffri l-appoġġ tiegħu għall-azzjoni klimatika tal-Presidenza u se jkompli bil-ħidma tiegħu dwar il-ħolqien ta’ qafas ta’ abilitazzjoni tal-UE għall-inizjattivi klimatiċi mmexxija miċ-ċittadini u mill-komunità.

Aħbarijiet mill-Gruppi

It-tnaqqis tat-taxxi korporattivi jagħti spinta lill-investimenti, juri studju reċenti

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

It-taxxi korporattivi huma l-aktar forma ta’ tassazzjoni li tagħmel ħsara lit-tkabbir ekonomiku. Għall-kuntrarju tal-perċezzjoni pubblika, ma kien hemm l-ebda tnaqqis fid-dħul mit-taxxa korporattiva fir-rigward tal-PDG f’dawn l-aħħar erbgħin sena. Il-pajjiżi li naqqsu r-rati effettivi tat-taxxa korporattiva tagħhom f’dawn l-aħħar snin raw żidiet fl-investiment fis-snin ta’ wara. Dawn huma wħud mill-konklużjonijiet ta’ studju reċenti kkummissjonat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fuq talba tal-Grupp ta’ Min Iħaddem.

Dibattiti tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE dwar l-impjiegi, il-konverġenza u d-drittijiet soċjali fir-Rumanija

Il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Il-Grupp tal-Ħaddiema organizza laqgħa straordinarja f’Bucharest, ir-Rumanija fil-25 ta’ Ġunju, li ffukat fuq id-drittijiet tax-xogħol u l-konverġenza soċjali: Ewropa ta’ valuri komuni. Oliver Röpke, il-President tal-Grupp tal-Ħaddiema, feraħ lill-Presidenza Rumena għal diversi kisbiet li kienu kruċjali għat-titjib fil-ħajja tal-ħaddiema, bħall-istabbiliment tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u d-direttivi dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u dwar kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli.

Arno Metzler, President tal-Grupp Diversità Ewropa, jieħu sehem fl-Assemblea Ġenerali tal-UNAF

mill-Grupp Diversità Ewropa

Fit-22 u t-23 ta’ Ġunju, l-Unjoni Nazzjonali Franċiża tal-Assoċjazzjonijiet tal-Familja (UNAF) kellha l-Assemblea Ġenerali fil-belt ta’ Reims. Is-Sur Metzler ġie mistieden jattendi l-avveniment mis-Sinjura Basset, Viċi President tal-UNAF u membru tal-Grupp III. It-tema ewlenija li ġiet diskussa kienet id-demokrazija parteċipattiva u r-rwol tal-korpi intermedjarji.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Il-KESE se jservi ta’ vetrina tal-kultura tal-Finlandja waqt serata speċjali

Il-KESE qed jorganizza lejla Finlandiża fis-17 ta’ Lulju biex jimmarka l-bidu tal-presidenza tal-Finlandja tal-Kunsill tal-UE. L-avveniment se jinkludi mużika u żfin tipiku tal-kultura u t-tradizzjonijiet tal-Finlandja.