Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili tal-2019 iddedikat għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa

Il-KESE jiddedika l-Premju ewlieni tiegħu għas-Soċjetà Ċivili tal-2019 għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-ġlieda għall-ugwaljanza bejn is-sessi

L-applikazzjonijiet għall-2019 issa jinsabu miftuħa

 

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Ivvutajna u eleġġejna lir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew. Ivvutajna u, fuq kollox, fhimna li l-vot tagħna kellu s-setgħa li jinfluwenza l-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Dati tad-Djarju

Fil-qosor

Isabel Caño, Viċi President tal-KESE, inawgurat wieħed mis-sitt punti tat-tluq tat-tellieqa ta’ 20 kilometru ta’ Brussell.

’Il fuq minn 40 000 sportiv minn fost 137 nazzjonalità differenti ħadu sehem fit-tellieqa ta’ 20 km ta’ Brussell, li fid-19 ta’ Mejju 2019 iċċelebrat l-40 anniversarju tagħha. Din is-sena, it-tellieqa kienet ikaratterizzata mill-elezzjonijiet Ewropej u mis-slogan “Din id-darba se nivvota”.

Dilyana Slavova tippreżenta l-fehmiet tal-KESE fil-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tas-Sħubija tal-Lvant

Dilyana Slavova, president tas-Sezzjoni Speċjalizzata għar-Relazzjonijiet Esterni tal-KESE, attendiet il-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tas-Sħubija tal-Lvant ospitata mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta’ Mejju sabiex jiġi ċċelebrat l-10 anniversarju tas-Sħubija tal-Lvant.

Il-KESE jiċċelebra l-25 anniversarju tal-Ftehim taż-ŻEE

Il-25 anniversarju taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), li daħlet fis-seħħ fl-1994, kien is-suġġett ewlieni tal-laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv taż-ŻEE fit-23 u l-24 ta’ Mejju.

Il-kantin tal-KESE/KtR jeħles mill-plastik

Mill-14 ta’ Mejju ’l hawn mhumiex jintużaw aktar materjali jew prodotti tal-plastik li jintremew wara l-użu, jew prodotti ppakkjati fil-plastik, fil-kantin tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fil-bini Jacques Delors, biex b’hekk sar l-ewwel kantin ħieles mill-plastik fl-Istituzzjonijiet Ewropej

Aħbarijiet tal-KESE

Margrethe Vestager fil-KESE: “Neħtieġu soluzzjoni globali għat-tassazzjoni diġitali”

Margrethe Vestager, Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni, qalet fis-sessjoni plenarja ta’ Mejju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) li ”l-Kummissjoni kienet qed tinsisti għat-tassazzjoni diġitali minħabba li neħtieġu soluzzjoni globali: huwa inaċċettabbli li xi kumpaniji jħallsu t-taxxi u oħrajn le". Madankollu, il-Kummissarju spjegat li l-ewwel, l-UE jeħtiġilha ssib soluzzjoni Ewropea.

Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu hija wkoll ġlieda għal Ewropa demokratika bbażata fuq il-valuri

Il-KESE stieden lil Raya Kalnova (Kungress Lhudi Ewropew), Michał Bilewicz (Ċentru għar-Riċerka dwar il-Preġudizzji, Università ta’ Varsavja) u Joel Kotek (Università Ħielsa ta’ Brussell ULB) biex jiddiskutu dwar l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Mejju.

Il-KESE jressaq proposta biex itejjeb il-kontribuzzjoni tal-SMEs għall-bijoekonomija

"L-isfida li għandna quddiemna tinvolvi kemm il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kif ukoll il-provvista ta’ nutrizzjoni għal pjaneta b’popolazzjoni li delwaqt se tlaħħaq l-10 biljun ruħ. Il-bijoekonomija, li tinkludi l-produzzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli u l-konverżjoni tagħhom f’ikel, għalf, u prodotti b’bażi bijoloġika, jista’ jkollha rwol ewlieni fil-kisba tat-tnejn li huma,”qalu Mindaugas Maciulevičius u Udo Hemmerling, relaturi tal-Opinjoni tal-KESE Naġġornaw l-Istrateġija dwar il-Bijoekonomija, adottata fil-15 ta’ Mejju. 

It-tixjiħ b’mod dinjituż – dritt tal-bniedem, iżda wkoll opportunità għal progress ekonomiku

Il-KESE jemmen li t-tixjiħ b’mod dinjituż għandu jsir dritt fundamentali. L-Ewropej qed jgħixu aktar, u din hija aħbar tajba.  Iżda b’rabta mat-tixjiħ, qed jitfaċċaw sfidi soċjali, ekonomiċi u relatati mas-saħħa li jaffettwaw kemm lill-anzjani kif ukoll lill-familji u lis-soċjetajiet tagħhom. Dan is-suġġett ġie ttraskurat għal wisq żmien u l-ħtiġijiet dejjem jikbru tal-persuni anzjani mhux qed iġu antiċipati, jgħid il-KESE. F’Opinjoni adottata fil-15 ta’ Mejju, il-KESE jenfasizza l-potenzjal enormi li jirrappreżentaw l-anzjani għall-impjiegi ġodda u l-progress teknoloġiku.

Is-soċjetà ċivili tal-Ewropa tappella għal impenn politiku għall-kisba ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha jpoġġu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq nett tal-aġenda politika tagħhom, fost tħassib li l-attakki reċenti fuq id-drittijiet tan-nisa fl-Ewropa jistgħu jikkompromettu serjament il-progress lejn l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Il-KESE jappella lill-gvernijiet biex iħeġġu u jippromovu l-filantropija fl-Ewropa

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sejjaħ lill-Istati Membri tal-UE biex jistabbilixxu ambjent li jippermetti l-filantropija f’konformità mal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali tal-UE, u jirrakkomanda li dawn jirrikonoxxu u jippromovu l-filantropija bħala forma ta’ turija ta’ impenn tas-soċjetà għall-ġid komuni.

Is-suq uniku ġab benefiċċji tanġibbli ħafna għaċ-ċittadini Ewropej

Fir-reazzjoni tiegħu għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tas-sitwazzjoni attwali tas-suq uniku, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jgħid li s-suq uniku ġab miegħu ħafna benefiċċji reali għaċ-ċittadini Ewropej. Vjaġġar bl-ajru affordabbli, it-tmiem tat-tariffi tar-roaming, opportunitajiet aħjar ta’ xogħol f’suq tax-xogħol mifrux mal-kontinent kollu kif ukoll drittijiet tal-konsumatur li joffru livell għoli ta’ protezzjoni bejn il-fruntieri. Din l-istorja ta’ suċċess tista’ tkun antidotu kontra l-populiżmu, in-nazzjonaliżmu u l-protezzjoniżmu, jgħid il-KESE.

L-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa: ħadd ma għandu jitħalla barra

L-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa għandu jkun inklużiv kemm jista’ jkun, jistqarr il-KESE fil-valutazzjoni tiegħu tal-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-politika għandha tiżgura li s-soċjetà ċivili taħsad id-diversi benefiċċji tal-IA filwaqt li timminimizza r-riskji bħall-manipulazzjoni tal-proċessi demokratiċi.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Leħen il-ħaddiema fil-Parlament Ewropew li jmiss

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Jeħtieġ li leħen il-ħaddiema jinstema’ ċar u tond mhux biss fil-Parlament Ewropew, iżda wkoll fil-Kummissjoni, qal Oliver Röpke, President tal-Grupp tal-Ħaddiema. Għal din ir-raġuni, fit-22 ta’ Mejju 2019, il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE organizza avveniment sekondarju fil-Kungress tal-KETU biex jiġi diskuss kif nistgħu niżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema jkunu fil-qalba tal-aġenda politika fil-Parlament Ewropew il-ġdid matul il-ħames snin li ġejjin.

Il-Grupp Diversità Ewropa joħroġ is-sommarju eżekuttiv ta’ studju dwar iż-żgħażagħ u l-UE

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

L-elementi ewlenin tas-sommarju eżekuttiv tal-istudju dwar ‘Iż-żgħażagħ u l-UE – Perċezzjonijiet, Għarfien u Aspettattivi’ ġew ippreżentati fil-kamra tal-istampa tal-bini Charlemagne tal-Kummissjoni Ewropea fil-15 ta’ Mejju.

Jyrki Katainen, Viċi President tal-Kummissjoni, jiddibatti mal-Grupp ta’ Min Iħaddem dwar il-prijoritajiet futuri ta’ politika

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

L-investimenti fl-UE, l-isfidi attwali li qed tiffaċċja l-UE u l-prijoritajiet potenzjali għall-mandat li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew – dawn kienu s-suġġetti ewlenin tad-dibattitu bejn il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen u l-membri tal-Grupp ta’ Min Iħaddem, li sar fil-laqgħa tal-grupp fil-15 ta’ Mejju 2019.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

“Grand Départ” għal mobbiltà nadifa

Fit-3 ta’ Lulju 2019, il-KESE se jilqa’ lil Alberto Toscano, ġurnalist u awtur tal-ktieb “A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali”, għal dibattitu dwar il-mobbiltà nadifa. Gino Bartali, iċ-ċampjin Taljan taċ-ċikliżmu, li r-reġim ta’ Mussolini kien kburi bih, kien raġel straordinarju, eroj diskret li salva mijiet ta’ Lhud Taljani matul l-Olokawst.

Wirja tal-Arti “Is-Soċjetajiet Postindustrijali: l-Arti u l-Kriżi tal-Valuri”

Il-KESE se jospita l-wirja tal-Arti “Is-Soċjetajiet Postindustrijali: l-Arti u l-Kriżi tal-Valuri” li tikkonsisti fix-xogħol tal-artist Spanjol, Jesus Montoia Oribe. Il-wirja qed tiġi organizzata biex tenfasizza l-ħidma li saret mill-KESE fil-qasam tal-bidla industrijali, u għal dan il-għan ittellgħet bi sħab mal-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI). Din se tkun għall-wiri fil-KESE mit-3 sat-30 ta’ Ġunju, u avveniment ta’ tnedija huwa ppjanat għat-3 ta’ Ġunju 2019 flimkien mal-laqgħa tas-CCMI.

Għal aktar tagħrif żur: https://www.eesc.europa.eu/mt/node/68970 (cc)

Il-Kunsill se jospita il-wirja tal-KESE dwar 'L-UE titkellem bil-lingwa tiegħek'

poster EU speaks your language

Il-Kunsill tal-UE se juri fil-bini tiegħu l-wirja dwar 'L-UE titkellem bil-lingwa tiegħek', li oriġinarjament ittellgħet fil-KESE f’Settembru 2018 biex tfakkar is-60 anniversarju tal-ewwel att legali li jistabbilixxi l-multilingwiżmu fl-UE.

'L-UE titkellem bil-lingwa tiegħek' tħejjiet mill-KESE u ġiet imnedija f’Settembru 2018 f’għeluq is-60 anniversarju tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament 1/1958.

 

Il-wirja tal-KESE “Flimkien għall-Inklużjoni” murija waqt il-Jiem Ewropej tal-Iżvilupp

Il-wirja tar-ritratti Flimkien għall-Inklużjoni ser tiġi ppreżentata fit-18 u d-19 ta’ Ġunju 2019, fil-Villaġġ Globali tal-Jiem Ewropej tal-Iżvilupp (EDDs 2019), organizzat mill-Kummissjoni Ewropea fit-Tour & Taxis, Brussell.

Il-KESE organizza din il-wirja bi sħubija mal-Konsorzju Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilità u l-Iżvilupp (IDDC) u ntweriet fil-bini tiegħu stess f’Diċembru li għadda biex jiġi ċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilità.