Il-programm PEACE tal-UE fl-Irlanda ta’ Fuq għandu jkompli wara l-Brexit

Il-KESE adotta, matul is-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Frar, opinjoni li tappoġġja l-kontinwazzjoni tal-Programm Ewropew għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni (PEACE) fl-Irlanda ta’ Fuq wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Dan l-appoġġ kontinwu huwa kkunsidrat bħala kruċjali minħabba s-sensittività tad-dibattitu dwar il-fruntiera tar-Renju Unit/l-Irlanda fil-kuntest tan-negozjati tal-Brexit. 

L-opinjoni, abbozzata minn Jane Morrice, tgħid li "l-urġenza tas-sitwazzjoni, maħluqa mill-proċess tal-Brexit u l-ħruġ eventwali tar-Renju Unit, teħtieġ rispons mill-UE għas-salvagwardja tal-proċess ta’ paċi li taqbel mal-ħtiġijiet ġodda tar-reġjun fil-kuntest ta’ wara l-Brexit". Huwa jirrakkomanda li ma jinżammx biss il-programm PEACE kif propost, iżda wkoll li jiġi estiż it-tul ta’ ħajja tiegħu, peress li r-riżoluzzjoni tal-kunflitti se tieħu ż-żmien u teħtieġ impenn aktar fit-tul miċ-ċikli ta’ finanzjament attwali.

Il-KESE jgħid li għandha titqies il-possibilità li ssir enfasi akbar fuq l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu kompletament konxji tar-rwol pożittiv tal-UE. Jissuġġerixxi wkoll l-użu tal-marka “WhiteDove” biex jissimbolizza proġetti ffinanzjati mill-PEACE, filwaqt li tiġi stabbilita rabta ma’ opinjoni li għandha tiġi ppreżentata minn Jane Morrice fis-sessjoni plenarja tal-KESE f’Marzu bit-titlu The White Dove Way – Proposta għal strateġija mmexxija mill-UE għall-bini tal-paċi globali. Din l-opinjoni tipproponi l-istabbiliment ta’ triq Ewropea ta’ paċi mill-Irlanda ta’ Fuq għal Nikosija, f’Ċipru, li tissejjaħ il- “WhiteDoveWay”, li għandha ssegwi t-triq tal-pellegrin Irlandiż Columbanus li torbot flimkien rotot oħrajn bħall-Western Front Way u tgħaddi mill-Balkani biex tgħaqqad iż-żewġ gżejjer maqsumin fuq iż-żewġ naħat tal-Ewropa. (dgf)