Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali – Episodju 3: Insaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-vjolenza sessista

Fl-Unjoni Ewropea, id-dar hija l-anqas post sikur għal mara minn kull tlieta. Kuljum, madwar 12-il mara Ewropea jmutu vittmi tal-vjolenza sessista. Għalkemm ir-rati jistgħu jkunu ogħla f’xi partijiet tal-Ewropa milli f’oħrajn, in-nisa mhuma sikuri mkien.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Il-bidu tas-sena kien ikkaratterizzat minn diversi avvenimenti li se jinfluwenzaw il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea.

IL-BREXIT

Fit-22 ta’ Jannar, il-kollegi u membri Brittaniċi tagħna pparteċipaw fl-aħħar sessjoni plenarja qabel il-ħruġ tagħhom. Il-ħidma tagħhom fil-Kumitat u ċ-ċerimonja li saret dakinhar urew id-diffikultà u d-diqa li ġab miegħu dan il-ħruġ. Iżda l-frażi li tlissnet dakinhar għadha tidwi f’moħħna: “Dan mhux addiju, iżda tislima sakemm nerġgħu niltaqgħu”. strong>

Nixtieq nemmen li lkoll kemm aħna se nibqgħu magħqudin, għaliex is-soċjetà ċivili ma għandhiex fruntieri.

Dati tad-Djarju

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Seminar tas-Soċjetà Ċivili dwar il-Midja 2019 - ippubblikat ir-rapport

Is-sejbiet tat-13-il Seminar tas-Soċjetà Ċivili dwar il-Midja tal-KESE – L-UE hija int, l-UE għalik – Ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-komunikazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea – huma disponibbli onlajn għall-qarrejja interessati.

Aħbarijiet tal-KESE

Brexit: il-KESE jagħti ġieħ lill-membri Brittaniċi tiegħu: "Saħħiet...sa ma nerġgħu niltaqgħu, ħbieb!"

Il-KESE ta ġieħ lill-membri Brittaniċi tiegħu fit-22 ta’ Jannar 2020 fl-aħħar sessjoni plenarja li attendew qabel il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE fil-31 ta’ Jannar. L-24 membru li jirrappreżentaw lir-Renju Unit irċevew midalja kommemorattiva waqt ċerimonja li wriet l-impenn tal-KESE biex iżomm rabtiet b’saħħithom mas-soċjetà ċivili Brittanika wara l-Brexit.

Il-prijoritajiet tal-presidenza Kroata tal-UE jgawdu l-appoġġ tagħna

Il-prijoritajiet tal-presidenza tal-Kroazja tal-UE, l-ewwel waħda minn meta ssieħbet fl-Unjoni fl-2013, ġew ippreżentati lill-KESE mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-pajjiż, Gordan Grlić Radman, fis-sessjoni plenarja tat-22 ta’ Jannar.

End the Cage Age

Futur ekoloġiku: l-Ewropa trid turi t-triq u tmexxi bl-eżempju

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima kienet fuq quddiem nett fl-aġenda tas-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE, li ospitat dibattitu dwar il-COP25 u l-Patt Ekoloġiku Ewropew u bagħtet messaġġ ċar: jeħtieġ li jittieħdu miżuri urġenti biex il-protezzjoni tal-klima u l-iżvilupp sostenibbli jsiru realtà, u l-Unjoni Ewropea għandha tkun minn ta’ quddiem.

Neħtieġu ekonomija ta’ benesseri li taħdem għan-nies u għall-pjaneta

L-UE tinsab taħt pressjoni biex tirrispondi għal sfidi b’diversi aspetti li jirriżultaw minn deċennju ta’ tfixkil ekonomiku, mill-kriżi tal-migrazzjoni, mill-iskuntentizza soċjali u mid-degradazzjoni ambjentali. Kif il-KESE jiddikjara f’Opinjoni adottata f’Jannar, l-UE għandha bżonn terġa’ tivvinta lilha nnifisha malajr għall-benefiċċju tal-poplu tagħha.

Il-KESE jżur il-Ġappun biex jiġu diskussi l-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

Il-membri tal-Kumitat ta’ Segwitu UE-Ġappun tal-KESE żaru l-Ġappun bejn is-27 u l-31 ta’ Jannar biex tiġi diskussa l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE), fis-seħħ minn Frar 2019, u biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-kontropartijiet Ġappuniżi. Iż-żjara kienet tinkludi wkoll l-ewwel Djalogu Konġunt mas-Soċjetà Ċivili, bi skambju ta’ fehmiet dwar kwistjonijiet ta’ kummerċ u żvilupp sostenibbli. 

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem eleġġa l-kandidati tiegħu għal karigi ewlenin fil-KESE għall-2020-2022

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem eleġġa lil Jacek Krawczyk – il-president attwali tal-grupp – bħala l-kandidat tiegħu għall-presidenza li jmiss tal-KESE. Stefano Mallia ġie elett bħala l-president li jmiss tal-grupp. Il-membri tal-grupp eleġġew ukoll il-kandidati tagħhom għal għadd ta’ karigi ewlenin oħra għall-mandat li jmiss tal-KESE.

Il-Grupp tal-Ħaddiema ser jiddiskuti l-migrazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tat-trejdjunjins fi Sqallija

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Fis-27 ta’ Frar, il-Grupp tal-Ħaddiema se jivvjaġġa lejn Sqallija, waħda mill-punti ewlenin li fiha jaslu l-migranti u r-rifuġjati fl-Italja, biex jisma’ l-istejjer tagħhom u jiddiskuti l-aktar kwistjonijiet urġenti mal-atturi lokali u reġjonali, it-trejdunjonisti u l-membri tas-soċjetà ċivili kif ukoll l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Frammenti ta’ kuntentizza ta’ Stasys Eidrigevičius fil-KESE

Bħalissa l-KESE qed jospita wirja ta’ xogħlijiet tal-artist Litwan magħruf, Stasys Eidrigevičius, li l-arti tiegħu, rebbieħa ta’ premji, tinkludi l-pittura, id-disinn, l-illustrazzjoni tal-kotba, id-disinn ta’ posters, happenings u installazzjonijiet.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol: 100 sena ta’ protezzjoni soċjali

Hekk kif l-ILO tiċċelebra ċ-ċentenarju tagħha, il-KESE qed jospita wirja li tagħti ħarsa lejn l-istorja u l-ħidma tal-organizzazzjoni. Intitolata 100 sena ta’ Protezzjoni Soċjali mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, il-wirja ser tkun disponibbli fil-bini tal-KESE matul Frar.