Seduta tal-KESE tħeġġeġ għal soluzzjoni globali għat-tassazzjoni fl-ekonomija diġitalizzata

Soluzzjoni effettiva u globali għall-intaxxar tan-negozji fl-ekonomija diġitalizzata bil-għan li tiġi evitata azzjoni unilaterali ulterjuri u biex jiġi żgurat it-tkabbir sostenibbli, l-investiment, iċ-ċertezza tat-taxxa u l-ġustizzja, kienet it-talba tal-esperti internazzjonali tat-taxxa u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili waqt seduta li l-KESE organizza fid-29 ta’ Jannar.

Il-kelliema ta’ livell għoli qablu li soluzzjoni globali biss tista’ tkun effettiva, kemm f’termini ta’ regolamentazzjoni kif ukoll ta’ governanza, u laqgħu d-dibattiti għaddejjin bħalissa bħala parti mill-Qafas Inklużiv tal-OECD dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti (BEPS).

Il-parteċipanti ddiskutew approċċi possibbli għall-intaxxar tan-negozji fl-ekonomija diġitalizzata, li bħalissa qed jiġu diskussi bħala parti minn dan il-qafas, inklużi sistemi ġodda għall-allokazzjoni tad-drittijiet tal-intaxxar internazzjonali (bħall-parteċipazzjoni tal-utenti, l-assi intanġibbli tal-kummerċjalizzazzjoni u preżenza ekonomika sinifikanti), u l-kapaċità tal-pajjiżi li jeżerċitaw id-drittijiet tat-tassazzjoni f’każijiet tal-BEPS.

Kien propost li l-possibbiltà li tiġi indirizzata l-kwistjoni tat-taxxa fi ħdan is-sistema tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud għandha tiġi esplorata bis-sħiħ u li kienet meħtieġa definizzjoni komuni għall-kunċett ta’ ħolqien tal-valur. Barra minn hekk, ġie deċiż li kien hemm ukoll il-ħtieġa li jiġi eżaminat aktar jekk soluzzjoni tat-taxxa fuq id-dħul iffukata fuq l-allokazzjoni fiskali tad-dħul hijiex preferibbli minn soluzzjoni tat-taxxa fuq il-konsum.

Il-kelliema ħeġġew li jiġu osservati ċerti prinċipji fundamentali bħall-evitar ta’ tassazzjoni doppja, is-sempliċità, iċ-ċertezza u l-ugwaljanza meta jitfasslu regoli ġodda. Metodoloġija simplifikata se tkun kritika għad-diversi partijiet involuti u mekkaniżmi ġusti u effiċjenti għas-soluzzjoni tat-tilwim iridu jiġu żviluppati u implimentati. Huma jirrakkomandaw ukoll aktar analiżi ekonomika tal-impatt tal-proġett BEPS u l-impatt potenzjali ta’ kwalunkwe miżuri futuri li jistgħu jiġu implimentati.

Is-sejbiet tas-seduta se jikkontribwixxu għal opinjoni fuq inizjattiva proprja mfassla mir-relatur Krister Andersson, li hija mistennija li tiġi adottata fil-plenarja ta’ Lulju. (jk)