Proġetti ta’ min iħaddem għall-Presidenza Rumena

mill-grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-koeżjoni, valur komuni Ewropew – dan huwa l-islogan tal-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs tal-2019. Il-grupp ta’ Min Iħaddem jara għadd ta’ sinerġiji bejn il-prijoritajiet tal-Presidenza Rumena u l-għanijiet politiċi tiegħu stess. Huwa għalhekk li l-Grupp qed jippjana l-avveniment matul il-presidenza, li jiffoka fuq l-intraprenditorija.

F’April, il-Grupp ta’ Min Iħaddem ser jorganizza konferenza ta’ livell għoli dwar il-mudell tal-intraprenditorija Ewropea, li se ssir f’Bukarest taħt il-patroċinju tal-President tar-Rumanija f’kooperazzjoni mal-organizzazzjoni tal-impjegaturi Rumeni. L-avveniment se jiddiskuti l-futur tal-politika tal-SMEs, inkluża l-ħtieġa għal viżjoni ġdida u miżuri addizzjonali kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-UE biex jappoġġjaw l-intraprenditorija u l-SMEs. L-impjegaturi jemmnu li l-promozzjoni tal-intraprenditorija u l-kompetittività tal-SMEs bħala politika matura, proattiva u effettiva tista’ ssaħħaħ lill-Ewropa u tagħmilha aktar kapaċi tindirizza l-isfidi li qed tiffaċċja bħalissa. (lj)