Soċjetajiet barra l-metropoli: Ir-rwol tas-soċjetà ċivili organizzata biex jiġi ffaċċjat il-populiżmu

Mill-Grupp L-Ewropa: diversità < b’saħħtu > Il-Populiżmu fl-UE bħalissa tinsab fl-ogħla livelli mis-snin 1930. In this context, the EESC's Diversity Europe Group has carried out a study on Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism, which is now available online. L-istudju jidentifika fatturi li jinfluwenzaw l-għażliet taċ-ċittadini favur il-populiżmu u r-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-ġlieda kontrih. L-istudju jħares lejn 8-il żona mhux metropolitana b’vot populista għoli minn erba’ pajjiżi differenti, wieħed hawn fuq u wieħed taħt il-medja tal-UE f’kull każ: li > li > li > li > li > li > li > li >< l >/w >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul >/ul > Madankollu, hemm fatturi oħra aktar importanti u interdipendenti. For example, real or perceived insecurities are fuelled daily by disinformation, while many young voters are attracted to the idea that populist parties can bring positive change to stagnant and incompetent political systems.

It is the strong view of the Diversity Europe Group that EESC members have a double responsibility: to step up activities at both the national and European levels to strengthen networks, explain 'Europe' better and bring it closer to members of the public. Fl-aħħar mill-aħħar, il-protezzjoni u l-preservazzjoni tad-demokrazija liberali huma n-negozju ta’ kulħadd! (ck)