Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Better the balance, better the EU (Bilanċ aħjar, UE aħjar)

Għeżież qarrejja,

Bosta pajjiżi Ewropej f’dawn l-aħħar snin iċċelebraw jew dalwaqt se jikkommemoraw iċ-ċentenarju tal-għoti tad-drittijiet tal-vot lin-nisa. Din hija rebħa li nkisbet permezz ta’ battalji twal, diffiċli u xi kultant imdemmin, mill-ġenerazzjonijiet ta’ nisa li ġew qabilna. X’inhu l-aħjar mod biex niċċelebraw dan il-mument sinifikanti fl-istorja tas-soċjetajiet tagħna jekk mhux billi neżerċitaw dan id-dritt ilkoll flimkien?

Dati tad-Djarju

Fil-qosor

“Is-soċjetà ċivili għar-rEUnaissance” X’Ewropa rridu wara l-elezzjonijiet tal-PE?

Fuq stedina ta’ Luca Jahier, il-President tal-KESE, fil-21 ta’ Frar ser jiġi organizzat l-avveniment bit-titolu Is-soċjetà ċivili għar-rEUnaissance. Id-dibattiti ser jippermettu lis-soċjetà ċivili organizzata ssemma’ leħinha u ser jagħtu lok lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jesprimu l-aspettattivi u x-xewqat tagħhom u jaqsmu l-viżjoni tagħhom tal-Ewropa għall-perjodu ta’ wara l-elezzjonijiet Ewropej.

Studenti madwar l-Ewropa jilqgħu lill-membri tal-KESE bi tħejjija għall-avveniment L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!

L-elezzjonijiet Ewropej 2019

Matul Frar, membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qed iżuru tlieta u tletin skola biex iħejjuhom għall-avveniment L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! (YEYS), l-assemblea taż-żgħażagħ li issa tinsab fl-għaxar sena tagħha u qed issir fi Brussell bis-slogan "#YEYSturns10: Vote for the future!”

Aħbarijiet tal-KESE

Michel Barnier fil-KESE: “L-agħar ħaġa għall-Ewropa hija s-silenzju”

Il-Kap Negozjatur tal-UE għall-Brexit, Michel Barnier, attenda l-540 sessjoni plenarja tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew biex jispjega l-fehmiet tal-UE dwar il-ftehim tal-Brexit u x-xenarji futuri possibbli.

Il-Brexit mingħajr l-ebda ftehim jhedded il-vijabbiltà tal-industriji tal-ajrunawtika u tal-kimika kemm fir-Renju Unit kif ukoll fl-UE

F’diskussjoni ta’ livell għoli dwar l-impatt tal-Brexit fuq l-industriji tal-ajrunawtika u tal-kimika, organizzata mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) fil-KESE, il-kelliema qablu li r-Renju Unit għandu jibqa’ allinjat mal-liġijiet tal-UE u li, għas-sustanzi kimiċi, ir-regolament REACH kien kruċjali. Fir-rigward tal-industrija tal-ajrunawtika, għandhom jiġu stabbiliti ftehimiet dwar ir-reċiproċità fl-aktar oqsma importanti u l-perjodu ta’ tranżizzjoni ppjanat għandu jiġi estiż għal tal-inqas ħames snin.

Il-KESE ser jappella għar-rikonoxximent legali tal-attivitajiet filantropiċi fl-UE

Il-kontribuzzjonijiet minn sorsi filantropiċi fl-Ewropa jammontaw għal kważi EUR 90 biljun kull sena, iżda għall-kuntrarju tal-kumpaniji kummerċjali, il-fondazzjonijiet filantropiċi jew id-donaturi privati ma jistgħux igawdu l-benefiċċji tas-suq uniku Ewropew, li jagħmilha diffiċli għalihom biex jestendu x-xogħol karitattiv tagħhom b’mod transkonfinali.

Il-KESE jħeġġeġ ir-riforma tad-WTO b’konformità mal-valuri tal-UE

Fis-sessjoni plenarja tiegħu fl-24 ta’ Jannar, til-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adottaopinjoni li titlob riforma ambizzjuża tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ sabiex tingħeleb il-kriżi attwali filwaqt li jiġu enfasizzati l-valuri tal-UE u r-rwol ewlieni tal-UE fis-sostenibbiltà.

Is-soċjetà ċivili trid tissorvelja l-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles tal-UE aktar mill-qrib

Matul is-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Jannar, il-KESE adotta opinjoni dwar it-tisħiħ tar-rwol tal-Gruppi Konsultattivi Domestiċi fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles iffirmati mill-Unjoni Ewropea. Il-Gruppi Konsultattivi Domestiċi diġà huma responsabbli biex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles fl-oqsma tal-iżvilupp sostenibbli u l-istandards tax-xogħol, iżda l-KESE jixtieq jestendi dan ir-rwol ta’ monitoraġġ għall-aspetti kollha tal-ftehimiet, inklużi d-dispożizzjonijiet ewlenin tal-kummerċ.

Dibattitu tal-KESE mal-Presidenza Rumena: wasal iż-żmien biex nerġgħu nqarrbu lin-nies lejn l-Ewropa

Is-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE ospitat dibattitu mal-Prim Ministru tar-Rumanija, Vasilica‑Viorica Dăncilă, dwar il-prijoritajiet tal-presidenza Rumena tal-UE għall-ewwel semestru tal-2019. Il-President tal-KESE Luca Jahier enfasizza kemm huwa importanti, lejliet l-elezzjonijiet tal-UE, li terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-poplu Ewropew fil-politika.

Il-minoranzi konjittivi jistgħu jgħinu biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol ta’ għada

p>Kif jista’ jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ “minoritajiet konjittivi” – persuni b’awtiżmu b’livell għoli ta’ funzjonament, iperattività, dislessija u disprassja - biex tiġi indirizzata d-domanda għal ħiliet tekniċi li hawn nuqqas tagħhom, u b’hekk jiġu mgħejuna wkoll jintegraw fis-soċjetà - din kienet it-tema ta’ preżentazzjoni li ngħatat waqt il-laqgħa tas-Sezzjoni TEN tal-KESE f’Jannar.

Il-KESE jappoġġja l-ħolqien ta’ ċentru Ewropew għaċ-ċibersigurtà

Il-KESE jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq ċentru Ewropew ta’ kompetenza industrijali, teknoloġika u tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà u netwerk ta’ ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni. L-għan huwa li l-Unjoni tiġi megħjuna tiżviluppa kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali fir-rigward taċ-ċibersigurtà u tiżdied il-kompetittività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni.

Il-bini tar-reżiljenza għandu jkun prijorità ewlenija għaż-żona tal-euro fl-2019

Javier Doz Orrit

Fl-2019 se jkun importanti ferm li l-ekonomiji taż-żona tal-euro jibnu reżiljenza ekonomika u tas-suq tax-xogħol, filwaqt li jqisu l-perspettiva ekonomika attwali, jgħid il-KESE fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet tal-politika ekonomika tal-Kummissjoni għall-2019 għaż-żona tal-euro.

Minkejja l-potenzjal kbir tagħha, is-suċċess tar-riforma proposta tal-VAT ma tistax tittieħed bħala fatt

VAT tax reform

Sistema ġdida tal-VAT għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri trid tirrealizza l-potenzjal kollu tagħha u tillimita kwalunkwe effett negattiv possibbli fuq is-suq uniku, jgħid il-KESE fl- Opinjoni tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni. Kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet u komunikazzjoni estensiva se jkunu kruċjali għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-proposta.

 

Seduta tal-KESE tħeġġeġ għal soluzzjoni globali għat-tassazzjoni fl-ekonomija diġitalizzata

Soluzzjoni

effettiva u globali għall-intaxxar tan-negozji fl-ekonomija diġitalizzata bil-għan li tiġi evitata azzjoni unilaterali ulterjuri u biex jiġi żgurat it-tkabbir sostenibbli, l-investiment, iċ-ċertezza tat-taxxa u l-ġustizzja, kienet it-talba tal-esperti internazzjonali tat-taxxa u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili waqt seduta li l-KESE organizza fid-29 ta’ Jannar.

Ewropa Kreattiva 2021-2027: Il-KESE jappella għal żieda fil-baġit u promozzjoni speċjali taħt Orizzont 2020

Is-settur kreattiv fl-Ewropa għandu potenzjal kbir, iżda jeħtieġ aktar appoġġ biex jiżviluppa b’mod sħiħ u jsir attur kompetittiv serju fis-suq dinji.  Fergħat oħrajn, inklużi l-industriji tat-tessuti, tat-turiżmu, tal-karozzi, tal-kostruzzjoni u tas-saħħa, jibbenefikaw ukoll minn settur kulturali u kreattiv ambizzjuż. 

Wasal iż-żmien li ma nibqgħux nitnikktu f’silenzju fil-Jum Internazzjonali ta’ Tifkira tal-Olokawst

minn Luca Jahier

Hekk kif qed inħejju biex nikkommemoraw il-Jum Internazzjonali ta’ Tifkira tal-Olokawst, ftit li xejn nistgħu nibqgħu kalmi fil-luttu tagħna. Pjuttost milli nosservaw is-silenzju peress li l-aktar luttu profond huwa solitarju, inħossu l-bżonn li ngħajjtu.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Proġetti ta’ min iħaddem għall-Presidenza Rumena

mill-grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-koeżjoni, valur komuni Ewropew – dan huwa l-islogan tal-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs tal-2019. Il-grupp ta’ Min Iħaddem jara għadd ta’ sinerġiji bejn il-prijoritajiet tal-Presidenza Rumena u l-għanijiet politiċi tiegħu stess. Huwa għalhekk li l-Grupp qed jippjana l-avveniment matul il-presidenza, li jiffoka fuq l-intraprenditorija.

Il-grupp tal-Ħaddiema tal-KESE jilqa’ l-ftehim dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

Fl-24 ta’ Jannar il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri laħqu  ftehim dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata directive. >  "Dan il-ftehim huwa pass konkret biex il-ħajja tal-ġenituri u tal-persuni li jindukraw Ewropej issir aktar faċli," qal Gaby Bischoff, il-president tal-Grupp tal-Ħaddiema fil-KESE.

Soċjetajiet barra l-metropoli: Ir-rwol tas-soċjetà ċivili organizzata biex jiġi ffaċċjat il-populiżmu

Mill-Grupp L-Ewropa: diversità < b’saħħtu > Il-Populiżmu fl-UE bħalissa tinsab fl-ogħla livelli mis-snin 1930. In this context, the EESC's Diversity Europe Group has carried out a study on Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism, which is now available online.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Avvenimenti kulturali fil-KESE attwalment:

Il-KESE jorganizza avvenimenti kulturali biex jiġbed udjenzi akbar lejn id-dibattiti li jinsabu fil-qalba tal-ħidma tiegħu, biex jenfasizza d-dimensjoni Ewropea tax-xogħlijiet ta’ artist partikolari jew biex jitfa’ dawl fuq artisti inqas magħrufa Ewropej li ta’ min jiskoprihom lil hinn mill-fruntieri nazzjonali. Il-programm tal-2019 għandu xi ħaġa għal kulħadd.