EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 84
Frar 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier fil-KESE: "L-agħar ħaġa għall-Ewropa hija s-silenzju"
 • Brexit mingħajr ebda ftehim jhedded il-vijabbiltà tal-ajrunawtika u tal-industriji kimiċi
 • Il-KESE ser jappella għar-rikonoxximent legali tal-attivitajiet filantropiċi fl-UE
 • Is-soċjetà ċivili trid tissorvelja l-ftehimiet tal-kummerċ ħieles tal-UE aktar mill-qrib
Jannar 2019
 • “Il-passat huwa għalliem tajjeb iżda mhuwiex destinazzjoni għall-futur”;
 • Mingħajr migranti, il-mudell ekonomiku u soċjali tal-Ewropa jinsab fil-periklu, jgħid il-KESE;
 • L-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ekoloġika tal-UE trid issir prijorità;
 • Il-Presidenza tal-UE tar-Rumanija: bidu ġdid għall-proġett Ewropew.
Jannar 2019
 • Togħmiet mid-Danubju – Negħlbu l-ostakli bil-ħobż
 • In-nisa javvanzaw ma’ SWANS
 • Aria Nuova: wirt kulturali għall-inklużjoni soċjali
 • Balkans Beyond Borders: nisfruttaw is-saħħa tal-kreattività taż-żgħażagħ biex infejqu l-ġrieħi tal-gwerra
 • Safe Passage: iżżomm il-kultura tad-drittijiet tal-bniedem ħajja
Novembru 2018
 • Kummissarju Stylianides: rescEU hija biss l-ewwel aġġornament tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni ċivili
 • EESC jixtieq li s-soċjetà ċivili taqdi rwol akbar fl-azzjoni esterna tal-UE
 • 40% tal-baġit tal-UE għandu jkun allokat għat-tibdil fil-klima
 • PAK b’saħħitha u ffinanzjata bis-sħiħ hija essenzjali
Ottubru 2018
 • Proġetti minn 27 pajjiż qed jikkompetu għall-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili 2018;
 • Il-KESE se taħdem għal baġit ambizzjuż tal-UE ta’ mill-inqas 1,3 % tal-ING tal-UE;
 • Li nagħlqu d-distakk diġitali abbażi tal-ġeneru jista’ jagħti spinta lill-PDG tal-Ewropa b’16-il biljun;
 • Ir-regoli tal-konsumaturi għandhom kemm iħarsu lill-konsumaturi kif ukoll jgħinu lin-negozjanti jiffaċċjaw tfixkil minħabba t-tkabbir sostanzjali tas-settur tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa;
 • Il-prattiki kummerċjali inġusti kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel għandhom jiġu pprojbiti, u l-operaturi kollha għandhom ikunu protetti.
Awwissu 2018
 • Il-Premju tal-2018 għas-Soċjetà Ċivili: l-applikazzjonijiet huma miftuħa matul is-sajf kollu
 • It-tranżizzjoni tal-enerġija: benefiċċji potenzjali għall-ekonomiji reġjonali tal-Ewropa
 • Jeħtieġ li l-UE tħabrek iżjed biex tipproteġi n-nisa b’diżabbiltà
 • Daqshekk privatizzazzjoni tal-ilma, jgħid il-KESE
Lulju 2018
 • Il-KESE jagħlaq 60 sena u jwiegħed li ser jieħu azzjoni deċiżiva u viżjonarja għal Ewropa aħjar
 • “Il-pagamenti diretti għandhom imorru biss għal bdiewa attivi”, jgħid il-KESE filwaqt li jappella għal appoġġ speċjali għall-bdiewa żgħażagħ
 • L-Unjoni Ewropea ma tistax tinsa l-valuri tagħha filwaqt li tiżviluppa l-intelliġenza artifiċjali, jgħidu dawk li jfasslu l-politika tal-UE
 • 27 flixkun riċiklat biex isir flokk bi kmiem qosra
 • Il-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2018 dwar l-identitajiet, il-valuri Ewropej u l-wirt kulturali fl-Ewropa
Mejju 2018

F’din il-ħarġa:

 • rEUnaissance: Il-president il-ġdid tal-KESE iwiegħed li jqajjem mill-ġdid l-impenn ċiviku għal Ewropa sostenibbli
 • Il-membru Spanjol Isabel Caño Aguilar eletta bħala EESC l-viċi president tal-KESE
 • Il-membru Bulgaru Milena Angelova hija EESC l-viċi president il-ġdid tal-KESE għall-baġit
 • Aktar nisa EESC fi rwoli ta’ tmexxija tal-KESE
 • EESC It-tmexxija tal-KESE - tabella organizzattiva
Mejju 2018

F’din il-ħarġa:

 • Naħsbuha darbtejn dwar il-plastik: il-bidla fl-imġiba teħtieġ qafas leġislattiv b’saħħtu u alternattivi vijabbli
 • Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej isejjaħ għal parteċipazzjoni ġenwina miċ-ċittadini
 • L-apprendistati ta' kwalità fl-Ewropa: nagħtu l-kelma lill-apprendisti
 • L-integrazzjoni tal-Balkani tal-Punent għandha tibqa’ prijorità ewlenija tal-UE
April 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures

Pages