EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 85
Jannar 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jilqa’ d-difensur prominenti Irlandiża tal-persuni b’diżabbiltà Sinéad Burke
 • Baġit tal-UE 2021-2027 – Il-KESE huwa kuntent li l-fehmiet tas-soċjetà ċivili qed iħallu impatt
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Wasal iż-żmien biex id-demokrazija tagħna tilħaq lit-teknoloġija
 • Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil tal-UE: opportunità mitlufa għal bidu ġdid tant meħtieġ
Diċembru 2020
 • Prevista l-fażi li jmiss tal-Pjattaforma Ewropea għall-Ekonomija Ċirkolari hekk kif tibda t-tieni mandat
 • Il-KESE jindirizza n-nuqqasijiet fl-integrazzjoni tan-nisa u t-tfal migranti
 • Ewropa prosperuża, inklużiva u sostenibbli fil-qalba tal-programm presidenzjali l-ġdid tal-KESE
 • Il-fondi ta’ rkupru u l-baġit ma jistgħux jinżammu ostaġġi!
Novembru 2020

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jeleġġi lil Christa Schweng, mill-Awstrija, għall-ogħla kariga tiegħu
 • Christa Schweng: “Il-kontribut tas-soċjetà ċivili huwa essenzjali biex l-Ewropa tissawwar għall-aħjar”
 • Cillian Lohan: “Neħtieġu tmexxija li nistgħu nafdaw”
 • Giulia Barbucci: “Huwa essenzjali li tinżamm ġestjoni baġitarja soda u trasparenti”
 • Numru rekord ta’ membri ġodda u nisa jissieħbu fil-KESE
Ottubru 2020

F’din il-ħarġa:

 • Il-mandat tal-KESE jibda b’aktar minn 40% membri ġodda
 • Wara l-protesti taż-żgħażagħ dwar il-klima wasal iż-żmien li ż-żgħażagħ jingħataw post madwar il-mejda
 • Il-KESE jagħti l-fehma tiegħu dwar il-ħtieġa ta’ strument tal-UE għall-pagi minimi
 • Il-COVID-19 hija bomba tal-ħin għall-industrija tat-turiżmu tal-Ewropa
Settembru 2020
 • L-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma tistax ma tindirizzax l-effetti dannużi tal-kriżi tal-COVID-19 fuq in-nisa
 • L-Intelliġenza Artifiċjali: il-liġi tal-UE għandha tistabbilixxi limiti sikuri għal applikazzjonijiet ta’ riskju għoli
 • It-tisħin globali: il-KESE jappella għal miżuri tat-taxxa ġodda sabiex jitnaqqas il-CO2
 • Il-kriżi tal-coronavirus: Il-KESE jgħid li l-kumpaniji tal-UE għandhom jikkunsidraw mill-ġdid il-mudell ta’ negozju tagħhom
Lulju 2020
 • Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali – Episodju 8: Meta d-dinja tax-xogħol tikkollassa
 • 'Dessine-moi...' - sensiela ta’ artikli
 • Il-KESE se jagħti l-Premju ta’ Solidarjetà Ċivili lil proġetti li qed jiġġieldu l-coronavirus f’kull Stat Membru u fir-Renju Unit
 • L-aspettattivi huma għoljin hekk kif il-Ġermanja tieħu l-Presidenza tal-UE f’idejha
Ġunju 2020
 • Michel Barnier: “Ma nistgħux naċċettaw it-tentattivi tar-Renju Unit li jagħżel partijiet mill-benefiċċji tas-suq uniku tagħna”
 • Il-proposti tal-KESE għall-irkupru u l-istrutturar ta’ wara l-COVID-19: lejn mudell ġdid tas-soċjetà
 • “Qed naqta’ nifsi”. Il-KESE jsellem lil George Floyd
 • Il-Pjan ta’ Investiment irid jissodisfa l-ambizzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku
Mejju 2020

F’din il-ħarġa:

 • Għall-ewwel darba fl-istorja, il-KESE jiċċelebra Jum l-Ewropa onlajn
 • Webinars tal-KESE dwar il-coronavirus: L-UE u l-Afrika – Ġlieda konġunta kontra l-pandemija tal-COVID-19
 • It-tagħlim tul il-ħajja jeħtieġ finanzjament pubbliku sostanzjali
 • Il-KESE jappella biex il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi tal-2020 jiġu adattati fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19
April 2020
 • F’daż-żmien, jekk m’aħniex Unjoni ġenwina, m’aħna xejn Dikjarazzjoni tal-KESE dwar l-epidemija tal-COVID-19:
 • Ir-rispons għall-Coronavirus: il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE mhijiex biżżejjed
 • Ir-rispons għall-Coronavirus: il-KESE jappella għal pjan Ewropew akbar ta’ investiment
 • Avjazzjoni: il-KESE jappoġġja s-sospensjoni tar-regoli tal-UE dwar l-allokazzjoni tas-slots fl-ajruporti
Marzu 2020
 • Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 2020: attivisti jappellaw għal involviment tal-pubbliku "sinifikanti” fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
 • Il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jinsisti fuq baġit tal-UE b’saħħtu għall-perjodu 2021–2027
 • L-istrateġija dwar id-diżabilità għall-għaxar snin li ġejjin: l-UE għandha twitti t-triq fil-promozzjoni tal-politiki progressivi
 • L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej “Eat Original” tistedinna “nneħħu l-maskra” mill-ikel tagħna

Pages