EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 81
April 2023
 • Il-KESE jiddiskuti s-swieq tax-xogħol inklużivi tal-UE mal-Ministru Taljan Marina Calderone
 • Introjtu minimu adegwat – triq vijabbli biex noħorġu mill-faqar
 • Il-KESE jipproponi azzjonijiet għall-ġlieda kontra t-theddid għad-demokrazija tal-UE

 

Marzu 2023
 • Wasal iż-żmien għal Patt Blu tal-UE: il-KESE jniedi ħidma dwar l-ilma
 • Sviatlana Tsikhanouskaya fil-KESE: “Il-Belarussja ma għandhiex tkun il-premju ta’ konsolazzjoni ta’ Putin”
 • L-appoġġ għas-soċjetà ċivili Ukrena għandu jkompli “sakemm ikun hemm bżonn”
 • Eugene Afineevsky: “Individwalment aħna qatra ilma, iżda lkoll flimkien oċean”
Frar 2023
 • Il-Presidenza Żvediża tal-Kunsill 2023: L-Ukrajna għadha fil-quċċata tal-aġenda
 • Metsola taqbel ma’ Schweng: Il-kompetittività tal-UE qed issir importanti aktar minn qatt qabel
 • L-UE għandha żżid il-kooperazzjoni internazzjonali biex tipproteġi l-oċeani
 • Il-kriżi tal-prezzijiet tal-enerġija: L-UE għandha tappoġġja lill-konsumaturi u lin-negozji
Frar 2023
 • Il-Fundación Secretariado Gitano ta’ Spanja u l-assoċjazzjoni Rumena SUS INIMA jirbħu l-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili fil-kategoriji “Iż-żgħażagħ” u “L-Ukrajna”
 • Kont taf...? Fatti interessanti dwar ir-rebbieħa tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE
 • Fi kliem ir-rebbieħa: intervisti mar-rebbieħa kollha
Jannar 2023

F’din il-ħarġa:

 • Id-dimensjoni finanzjarja tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għadha mhijiex viżibbli fil-politiki tal-UE
 • Kull sena għandha tkun is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ
 • Il-KESE jappoġġja l-eżami tal-kompetittività obbligatorju għall-politiki u r-regolamenti tal-UE
 • Il-kooperazzjoni Ewro-Mediterranja wara l-COVID-19: l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma essenzjali biex l-ekonomija u s-soċjetà jaħdmu tajjeb
Diċembru 2022

F’din il-ħarġa:

 • #COP27: Is-soċjetà ċivili Ewropea tħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jżidu l-ambizzjoni klimatika
 • Ir-rwol ta’ msieħeb strateġiku tal-KESE msaħħaħ mill-Protokoll il-ġdid dwar il-Kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Kummissjoni
 • Il-mobbiltà għandha tiġi rikonoxxuta bħala dritt individwali
 • Il-KESE jappella għal strateġija sostenibbli dwar il-proteini u ż-żjut tal-pjanti

 

Ottubru 2022

F’din il-ħarġa: 

 • Inkwiet ġeopolitiku fuq l-għatba tal-Ewropa: il-perspettiva tas-soċjetà ċivili
 • Premjijiet tal-UE għall-Produzzjoni Organika 2022: il-premji għall-aħjar SME, l-aħjar bejjiegħ bl-imnut u l-aħjar restorant jingħataw lill-Ġermanja, il-Belġju u l-Iżvezja
 • Maria Nikolopoulou: Il-Ġimgħa Ewropea għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-KESE
 • Id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt: wasal iż-żmien li mir-rakkomandazzjonijiet ngħaddu għall-azzjoni!
Settembru 2022

F’din il-ħarġa:

 • Is-soċjetà ċivili organizzata Ewropea mhux se tabbanduna lill-Ukrajna
 • Judith Vorbach: Tassonomija soċjali għal investiment sostenibbli
 • Il-Premjijiet tal-UE għas-Settur Organiku 2022: nafu min huma l-finalisti tal-KESE!
 • Il-vjolenza kontra n-nisa trid tiġi rikonoxxuta bħala reat tal-UE
Lulju 2022

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jagħti bidu għall-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2022 b’enfasi fuq żewġ temi: iż-żgħażagħ u l-Ukrajna
 • L-industriji ewlenin tal-Ewropa jħeġġu lill-KESE jimmassimizza r-rwol tiegħu fit-tfassil tal-politika.
 • Il-Konfereza dwar il-Futur tal-Ewropa: huwa ta’ importanza kbira li jkun hemm segwitu
 • Il-KESE jesprimi l-appoġġ mingħajr kundizzjonijiet tiegħu sabiex l-Ukrajna tissieħeb mal-UE

Pages