EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 71
Ġunju 2022
 • Il-gwerra fl-Ukrajna tippreżenta sfida maġġuri għall-politika ta’ koeżjoni tal-UE, iwissi l-KESE
 • L-Ewropa għandha tiġġieled bil-qawwa t-tixrid tad-diskors ta’ mibegħda u r-reati ta’ mibegħda
 • Iż-żgħażagħ tal-Balkani tal-Punent jeħtieġu politiki tanġibbli għall-futur tagħhom
 • Il-KESE jappella għal azzjoni aktar konkreta biex jiġu appoġġjati u protetti l-ġurnalisti indipendenti Belarussi
Mejju 2022

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jiddiskuti l-prijoritajiet tal-Presidenza Ċeka tal-UE u t-taħlita tal-enerġija t-tajba għall-futur tal-Ewropa
 • Il-KESE jappella għal sanzjonijiet konsistenti u ibsin fuq l-impjegaturi ta’ migranti b’residenza illegali
 • L-antisemitiżmu huwa test tal-idea Ewropea
 • Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali tal-KESE tiċċelebra l-20 anniversarju tagħha
April 2022
 • Il-KESE juri s-solidarjetà u l-għaqda tiegħu mal-Ukrajna
 • Il-membri tal-KESE jsemmgħu leħinhom
 • David Stulík: Mewġa bla preċedent ta’ solidarjetà u appoġġ għall-Ukrajna
 • Tetyana Ogarkova: L-aħħar gwerra ta’ Vladimir Putin

 

Marzu 2022
 • L-Ewropa qiegħda f’riskju jekk l-Ukrajna ma tkunx sigura u mingħajr periklu
 • L-aggressjoni li qed tiżvolġi kontra l-Ukrajna tenfasizza l-ħtieġa għal tisħiħ ulterjuri tal-proġett tal-UE
 • Politika industrijali: is-sostenibbiltà trid timxi id f’id mal-kompetittività u l-awtonomija strateġika
 • Jeħtieġ li nimxu flimkien f’din it-triq twila lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri
Frar 2022

F’din il-ħarġa:

 • Fis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022 għandna niżguraw riżultati tanġibbli u dejjiema għaż-żgħażagħ Ewropej kollha
 • Il-KESE jappoġġja l-prijoritajiet tal-Presidenza Franċiża tal-UE
 • Kura ta’ kwalità suffiċjenti, sostenibbli u aċċessibbli hija vitali għall-anzjani
 • KESE: L-UE għandha trażżan il-ksur tal-istat tad-dritt

 

Frar 2022
 • Il-premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili 2021 dwar l-azzjoni klimatika jingħata lill-assoċjazzjoni Belġjana “Grootouders voor het Klimaat” (Nanniet għall-Klima)
 • Kont taf...? Fatti interessanti dwar ir-rebbieħa tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE
 • Fi kliem ir-rebbieħa: intervisti mar-rebbieħa kollha
Jannar 2022

F’din il-ħarġa:

 • Il-ġlieda tal-UE kontra d-diżinformazzjoni trid tkun immirata lejn dawk li jxerrduha u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali
 • Inbidlu l-irkupru f’suċċess: il-KESE jenfasizza r-rwol ewlieni tas-soċjetà ċivili organizzata
 • Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022: Niffukkaw fuq ir-riżultati, mhux fuq il-pubbliċità ekstravaganti
 • Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tkun aktar ambizzjuża fl-isforzi tagħha biex tidderieġi l-ekonomija u l-finanzi tal-UE lejn is-sostenibbiltà
Diċembru 2021

F’din il-ħarġa:

 • Matthew Caruana Galizia: Nagħmel l-almu tiegħi biex naċċerta ruħi li ommi ma mititx għalxejn
 • Sophia Wiegand: Il-COP26 kienet ta’ diżappunt għaż-żgħażagħ, iżda għad hemm it-tama
 • Il-ksur tal-libertajiet u d-drittijiet taż-żona Schengen jeħtieġ jiġi indirizzat
 • Inreġġgħu lura x-xejriet negattivi fl-istat tad-dritt fl-UE kollha permezz tas-soċjetà ċivili
 • 5G – il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tivvaluta l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent
Ottubru 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-koeżjoni trid tkun fil-qalba tal-Ewropa ta’ wara l-pandemija, sostnew il-Kummissarju Elisa Ferreira u l-President tal-KESE Christa Schweng
 • Il-libertà tal-media trid tibqa’ fil-quċċata tal-aġendi tagħna
 • Fl-ewwel “Jum Organiku” tal-UE, il-KESE jenfasizza l-importanza ta’ sistemi tal-ikel aktar sostenibbli, aktar ġusti u aktar inklużivi
 • L-IA fl-Ewropa: mhux kull deċiżjoni tista’ tiġi ridotta għall-wieħed u ż-żero
Settembru 2021

F’din il-ħarġa:

 • IA: filwaqt li 18% tar-riċerkaturi tal-ogħla livell fid-dinja huma Ewropej, fl-Ewropa jaħdmu biss 10%
 • Frans Timmermans jiltaqa’ mal-mexxejja taż-żgħażagħ Ewropej fil-KESE
 • L-eradikazzjoni tal-faqar fost it-tfal Ewropej teħtieġ approċċ min-naħa tas-soċjetà kollha
 • Roaming: il-KESE jappella għal żona tariffarja unika madwar l-UE

Pages