Is-soċjetà ċivili fl-UE: xenarji futuri għall-2030 - laqgħa straordinarja tal-Grupp ta’ Interessi Varji

Mill-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE

Wara t-tieni ġurnata tas-sessjoni plenarja ta’ Frar, il-Grupp III ser jospita l-laqgħa straordinarja tiegħu dwar "Is-soċjetà ċivili fl-UE: xenarji futuri għall-2030" fil-KESE (JDE62).

L-għan ta’ din il-laqgħa huwa li tippreżenta l-istudju intitolat "L-evoluzzjoni futura tas-soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea sal-2030", li qed jingħata promozzjoni bil-kooperazzjoni tal-Grupp ta’ Kuntatt. L-istudju minn href="http://www.cnvos.si/article?path=/english/about_cnvos/director_and_deput..."> CNVOS (Ċentru għas-Servizz ta’ Informazzjoni, il-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp tal-NGOs (is-Slovenja)) u href="https://ennaeurope.eu/about/"> ENNA (Netwerk Ewropew tal-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tas-Soċjetà Ċivili), kien ikkummissjonat mill-KESE.

Fuq il-bażi ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni dwar analiżijiet u studji, u intervisti u stħarriġiet reċenti, l-istudju jixħet dawl fuq is-sitwazzjoni attwali tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell nazzjonali u dak Ewropew. L-għan tiegħu huwa li janalizza l-isfidi ewlenin għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u kif dawn għandhom jiġu indirizzati. Dan jiżviluppa ħames xenarji skont fatturi ewlenin ta’ bidla u fih għadd ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi u konklużjonijiet.

Għall-avveniment se jattendu membri tal-KESE u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropej, u se jkun immoderat minn Daniela Vincenti, Kap Editur ta’ EURACTIV. Il-kelliema ser jinkludu lil Ramón Luis Valcárcel Siso, Viċi President tal-Parlament Ewropew inkarigat mir-relazzjonijiet mal-KESE u l-KtR, Paweł Świeboda, Viċi Kap taċ-Ċentru Ewropew ta’ Strateġija Politika fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea, il-presidenti tal-gruppi tal-KESE, u rappreżentanti eminenti mid-dinja akkademika. (ih)