Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Il-KESE jiċċelebra d-difensuri tal-valuri Ewropej

Għeżież qarrejja,

Kull sena, l-għoti tal-premju tal-KESE għas-soċjetà ċivili jikkommemora mument importanti mhux biss għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li jippremja r-rebbieħa, iżda wkoll għall-organizzazzjonijiet kollha tas-soċjetà ċivili li, permezz ta’ ħidmithom, jikkontribwixxu biex itejbu l-konvivenza fl-Ewropa. Fil-fatt, hija s-soċjetà ċivili Ewropea fid-diversità u r-rikkezza tagħha kollha li, simbolikament, tittella’ fuq il-palk u ssir iċ-ċentru tal-attenzjoni permezz tal-premju.

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Fuljett tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili

Il-KESE ppubblika fuljett li jippreżenta l-ħames proġetti rebbieħa u jipprovdi informazzjoni ta’ sfond dwar il-Premju tas-Soċjetà Ċivili b’mod ġenerali.

Aħbarijiet tal-KESE

L-organizzazzjoni Ġermaniża Danube-Networkers for Europe rebbieħa tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE tal-2018

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) fit-13 ta’ Diċembru ppremja lil ħames organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għall-proġetti eċċellenti tagħhom li jasserixxu l-valuri Ewropej, jiċċelebraw id-diversità tad-diversi identitajiet tal-Ewropa u jippromovu l-wirt kulturali bħala mezz biex l-Ewropej jitqarrbu mill-ġdid lejn xulxin.

Togħmiet mid-Danubju – Inserrħu fuq il-ħobż

Jekk tixtieq tqarreb lill-poplu Ewropew lejn l-idea ta’ Ewropa magħquda u ta’ paċi, jeħtieġ tinvolvi lil persuni ordinarji, tgħid Eva Hrabal mill-organizzazzjoni rebbieħa.

 

In-nisa javvanzaw ma’ SWANS

L-organizzazzjoni li tgħin lin-nisa żvantaġġati ta’ talent ikollhom aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja biex itejbu l-possibilitajiet tagħhom li jkollhom karriera sodisfaċenti se tuża l-flus tal-premju biex tilħaq aktar nisa li potenzjalment jistgħu jirnexxu bil-kbir, qalet Martha Dudzinski minn SWANS.

Aria Nuova: wirt kulturali għal inklużjoni soċjali

< p > < strong > Permezz tal-proġett tagħha tal-Ecomuseo, il-kooperattiva Aria Nuova tgħin lin-nies b’diżabilitajiet mentali biex jesperjenzaw il-wirt kulturali, filwaqt li tasserixxi li d-dritt għall-kultura huwa universali. Billi tagħtihom l-aċċess għas-siti ta’ patrimonju u aktar tard biex jesprimu l-esperjenzi estetiċi tagħhom f’laboratorji parteċipattivi, l-inizjattiva tnaqqas is-sens ta’ iżolament tagħhom. Il-premju jibgħat messaġġ sinifikanti ta’ inklużjoni u solidarjetà, kemm għas-soċjetà ċivili inġenerali u għad-dinja ta’ diżabilità b’mod partikolari, jgħid Vincenzo Griffo ta’ Aria Nuova.

 

Balkans Beyond Borders: nisfruttaw is-saħħa tal-kreattività taż-żgħażagħ biex infejqu l-ġrieħi tal-gwerra

Billi jgħaqqad liż-żgħażagħ minn madwar il-Balkani biex jaqsmu l-kultura tagħhom permezz tal-festival tal-films tiegħu, il-Balkans Beyond Borders qed ifittex li jegħleb l-imgħoddi mqanqal tar-reġjun. Għaliex jekk għandha tinbidel xi ħaġa, din se tinbidel miż-żgħażagħ u għall-benefiċċju tagħhom, tistqarr Veroniki Krikoni tal-BBB.

Safe Passage: iżżomm il-kultura tad-drittijiet tal-bniedem ħajja

L-organizzazzjoni Brittanika li qed tissielet biex toffri rotot sikuri u legali għar-refuġjati tfal lejn ir-Renju Unit se tuża l-flus tal-premju biex tgħin biex tilħaq l-objettiv tagħha li 10 000 tifel u tifla fuq l-10 snin jibdew ħajja mill-ġdid, tispjega Charlotte Morris, il-kap tal-komunikazzjoni u l-iżvilupp tal-organizzazzjoni, lill-KESE Info.