Laundry ID: L-innovazzjoni għandha tirriżulta mill-ħtiġijiet reali tal-individwi dipendenti

Laundry ID_1

L-Istitut ta’ Spanja tar-Robotika għad-Dipendenza, li nieda l-proġett Laundry ID, jittama li l-Premju se jgħin biex jiġi żgurat li l-persuni b’diżabilità u dawk li jieħdu ħsiebhom ikunu jistgħu jisfruttaw dak li għandhom x’joffru r-robotika u t-teknoloġija ta’ assistenza, sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq tax-xogħol.

KESE Info: Jekk jogħġbok spjega xi jfisser dan il-premju għalik u l-organizzazzjoni tiegħek.

Laundry ID: Qabel kollox huwa unur kbir li nirċievu l-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili. Il-premju jagħtina l-prestiġju, ir-rikonoxximent u l-kredibbiltà li tirrikjedi organizzazzjoni bħal tagħna li għadha qed tinħoloq biex isaħħaħ il-ġejjieni tagħha. Dan jgħin biex nikkonsolidaw id-direzzjoni tagħna u jservi ta’ pjattaforma importanti biex tippubbliċizza l-eżistenza ta’ mudell tal-ħasil tal-ħwejjeġ fil-livell Ewropew li huwa ergonomiku, ekoloġiku, adattat, inklużiv u rħis, u li jiffaċilita aktar l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol permezz tal-użu ta’ teknoloġija f’postijiet tal-ħasil tal-ħwejjeġ li huma kompletament adattati.

X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet oħrajn f’termini tal-kisba ta’ riżultati permezz ta’ attivitajiet u programmi bħal dawn?

L-innovazzjoni għandha tirriżulta mill-ħtiġijiet reali tal-individwi dipendenti, il-familji tagħhom, dawk li jipprovdulhom kura professjonali u l-organizzazzjonijiet tagħhom. Fl-Istitut tar-Robotika għal Dipendenza, irridu nagħtu spinta lill-innovazzjoni sabiex dawn il-partijiet interessati jkunu jistgħu jgawdu mis-soluzzjonijiet li jistgħu joffru r-robotika u t-teknoloġija ta’ assistenza tal-ogħla livell. Inħeġġu lill-persuni kollha biex jinnovaw, sabiex is-settur inwasslulu s-soluzzjonijiet li lkoll għad għandna bżonn biex nindirizzaw l-isfidi ta’ kuljum tal-komunità.

Kif se tużaw dan il-finanzjament speċifiku biex tingħata aktar għajnuna fil-komunità?

Qed naħdmu fuq għadd ta’ proġetti interessanti li jirrikjedu aktar finanzjament għat-tlestija tagħhom, bħal:

  • “AutonoMe”, dwar ir-rikonoxximent tal-emozzjonijiet fost il-persuni b’diżabilitajiet intellettwali,
  • “Never Alone”, dwar pjattaforma tat-telekura għall-koordinazzjoni tal-fornituri tas-servizzi, u
  • “DeliveryBot”, dwar flotta ta’ robots bi spiża baxxa għal faċilitajiet żgħar.