EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 85
Frar 2020
 • Brexit: il-KESE jagħti ġieħ lill-membri Brittaniċi tiegħu: "Saħħiet...sa ma nerġgħu niltaqgħu, ħbieb!"
 • End the Cage Age
 • Il-prijoritajiet tal-presidenza Kroata tal-UE jgawdu l-appoġġ tagħna
 • Futur ekoloġiku: l-Ewropa trid turi t-triq u tmexxi bl-eżempju
Jannar 2020

F’din il-ħarġa:

 • L-importanza tal-isem: niġġieldu d-disparità bejn is-sessi permezz tat-toponomija
 • NAIA: "“Il-vjolenza domestika hija problema soċjali, mhux waħda privata"
 • #mimmitkoodaa (nisa li jikkodifikaw): ninfiltraw fortizza tas-segregazzjoni tas-sessi – l-industrija tal-IT
 • The Brussels Binder: bidla fid-dehra tal-panels ta’ Brussell
Jannar 2020

F’din il-ħarġa:

Andrew Caruana Galizia: “Hemm bżonn naħdmu flimkien biex niżguraw li jitħarsu l-valuri Ewropej”

Il-KESE huwa mħasseb dwar l-eżitu tal-COP25

Luca Jahier: “Il-futur tal-Afrika huwa l-futur tal-Ewropa”

Il-KESE jappella għal standards minimi ta’ assigurazzjoni tal-qgħad madwar l-UE kollha

Diċembru 2019

F’din il-ħarġa:

 • “Il-Brexit huwa biss stadju, mhux destinazzjoni finali”
 • Il-kultura tista’ tkun xprun sabiex l-UE tissaħħaħ
 • "Żball ġeostrateġiku u storiku"
 • Id-drittijiet u ċ-ċittadinanza tal-UE ma għandhomx ikunu għall-bejgħ
Ottubru 2019
 • "Għandna bżonn koalizzjoni ta’ forzi għall-bidla,” qalet l-Ombudsman Ewropea Emily O’Reilly
 • Il-Patt Globali tan-NU għall-Migrazzjoni jikkonforma bis-sħiħ mal-valuri tal-UE
 • Komunikazzjoni aħjar dwar l-Ewropa fil-qalba tat-13-il Seminar tas-Soċjetà Ċivili dwar il-Midja
 • Il-KESE jtenni t-talba tiegħu għal arkitettura aktar b’saħħitha tal-Unjoni Monetarja Ewropea
Awwissu 2019

F’din il-ħarġa:

 • Il-Presidenza Finlandiża tal-UE tippreżenta programm ibbażat fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri;
 • Conny Reuter, Kopresident tal-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE: “Aħna qegħdin hawn biex nippromovu d-djalogu ċivili f’Ewropa progressiva u inklużiva”;
 • L-agrikoltura Ewropea għandha timxi fid-direzzjoni tal-agroekoloġija;
 • L-ekonomija ċirkolari: wasal iż-żmien biex nisfruttaw il-potenzjal tal-konsumaturi;
 • Mingħajr industrija Ewropea tal-batteriji b’saħħitha, il-manifatturi tal-karozzi jistgħu jħallu l-UE.
Lulju 2019

F’din il-ħarġa:

 • Ġranet tas-Soċjetà Ċivili ottimisti b’mod prudenti dwar is-sostenibbiltà tad-demokrazija fl-Ewropa
 • Il-KESE jappella għal tranżizzjoni tal-enerġija soċjalment ġusta u djalogu permanenti maċ-ċittadini
 • Il-Grand Départ tat-Tour de France – Il-KESE jospita avveniment dwar il-mobbiltà nadifa
 • Il-midja għandha tabbanduna l-approċċ ibbażat fuq il-karità fir-rigward tad-diżabbiltà
Ġunju 2019

F’din il-ħarġa:

 • Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu hija wkoll ġlieda għal Ewropa demokratika bbażata fuq il-valuri 
 • Il-KESE jressaq proposta biex jittejjeb il-kontribut tal-SMEs għall-bijoekonomija
 • L-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa: ħadd ma għandu jitħalla barra
 • Is-soċjetà ċivili tal-Ewropa tappella għal impenn politiku għall-kisba ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa
Mejju 2019

F’din il-ħarġa:

 • "Għad għandna ħafna x’nagħmlu biex niżguraw li ċ-ċittadini b’diżabilità fl-Ewropa jkunu jistgħu jivvutaw" – intervista mal-Membru tal-KESE Krzysztof Pater
 • Il-plenarja tal-KESE tilqa’ lill-promoturi tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Inwaqqfu l-estremiżmu"
 • Il-KESE jappoġġja l-pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar id-diżinformazzjoni
April 2019
 •  Iż-żgħażagħ Ewropej iridu li l-edukazzjoni u l-midja soċjali jagħtu spinta lid-demokrazija u lill-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE
 • Wara għaxar snin, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek huwa iktar rilevanti minn qatt qabel, qal wieħed mill-fundaturi
 • “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” mill-perspettiva ta’ parteċipanti preċedenti: esperjenza li tibdlek
 • L-istorja diġitali ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”

Pages