EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 84
Diċembru 2021

F’din il-ħarġa:

 • Matthew Caruana Galizia: Nagħmel l-almu tiegħi biex naċċerta ruħi li ommi ma mititx għalxejn
 • Sophia Wiegand: Il-COP26 kienet ta’ diżappunt għaż-żgħażagħ, iżda għad hemm it-tama
 • Il-ksur tal-libertajiet u d-drittijiet taż-żona Schengen jeħtieġ jiġi indirizzat
 • Inreġġgħu lura x-xejriet negattivi fl-istat tad-dritt fl-UE kollha permezz tas-soċjetà ċivili
 • 5G – il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tivvaluta l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent
Ottubru 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-koeżjoni trid tkun fil-qalba tal-Ewropa ta’ wara l-pandemija, sostnew il-Kummissarju Elisa Ferreira u l-President tal-KESE Christa Schweng
 • Il-libertà tal-media trid tibqa’ fil-quċċata tal-aġendi tagħna
 • Fl-ewwel “Jum Organiku” tal-UE, il-KESE jenfasizza l-importanza ta’ sistemi tal-ikel aktar sostenibbli, aktar ġusti u aktar inklużivi
 • L-IA fl-Ewropa: mhux kull deċiżjoni tista’ tiġi ridotta għall-wieħed u ż-żero
Settembru 2021

F’din il-ħarġa:

 • IA: filwaqt li 18% tar-riċerkaturi tal-ogħla livell fid-dinja huma Ewropej, fl-Ewropa jaħdmu biss 10%
 • Frans Timmermans jiltaqa’ mal-mexxejja taż-żgħażagħ Ewropej fil-KESE
 • L-eradikazzjoni tal-faqar fost it-tfal Ewropej teħtieġ approċċ min-naħa tas-soċjetà kollha
 • Roaming: il-KESE jappella għal żona tariffarja unika madwar l-UE
Lulju 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: Il-konsultazzjonijiet tal-KESE ser jilħqu kull rokna tal-Ewropa
 • Il-Presidenza Slovena tal-UE tasal fi żmien kritiku għall-Ewropa
 • “Il-Patt Ekoloġiku Ewropew se jkun ġust, jew sempliċiment mhux se jsir”
 • L-irkupru u r-rikostruzzjoni wara l-pandemija jridu jkunu prijorità għall-futur tal-Ewropa
Ġunju 2021
 • Il-KESE jniedi l-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2021 dwar l-azzjoni klimatika
 • L-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà hija pass ’il quddiem
 • Il-KESE japprova Unjoni tas-Saħħa tal-UE robusta u inklużiva
 • Stqarrija: Kif tinħataf opportunità tant mistennija
April 2021
 • #YEYS2021: Il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Ewropa tilqa’ l-isfida tal-klima
 • Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tirrikonoxxi bis-sħiħ ir-rwol ċentrali tal-KESE
 • Il-KESE janalizza l-isfidi tat-telexogħol
 • Wasal iż-żmien li nsaħħu l-azzjoni Ewropea dwar il-politiki dwar id-diżabbiltà
Marzu 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa: Il-KESE jinsab impenjat li jikkontribwixxi b’mod attiv sabiex il-Konferenza tirnexxi
 • Mhux biss ekoloġiku u diġitali: il-ġejjieni tal-Ewropa jrid ikun ukoll demokratiku
 • Il-KESE jappella għal tassazzjoni aktar semplifikata u ġusta fl-UE u lil hinn minnha
 • Il-KESE jimpenja ruħu li jagħti kontribut sostanzjali għall-inizjattivi l-ġodda tal-Kummissjoni
Marzu 2021
 • Kont taf...? Fatti interessanti dwar ir-rebbieħa tal-Premju għas-Solidarjetà Ċivili tal-KESE
 • Segwi ċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju għas-Solidarjetà Ċivili 2020
 • Fi kliem ir-rebbieħa: intervisti mar-rebbieħa kollha


 

Frar 2021
 • Wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni u nagħtu tifsira ġdida lill-kelma “komunità”
 • L-Unjoni Ewropea se tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit
 • Il-KESE jisma’ dwar kif il-faqar fl-UE jista’ jitnaqqas bin-nofs sal-2030
 • Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni: “Id-dettalji huma kollox”
Jannar 2021

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jilqa’ d-difensur prominenti Irlandiża tal-persuni b’diżabbiltà Sinéad Burke
 • Baġit tal-UE 2021-2027 – Il-KESE huwa kuntent li l-fehmiet tas-soċjetà ċivili qed iħallu impatt
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Wasal iż-żmien biex id-demokrazija tagħna tilħaq lit-teknoloġija
 • Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil tal-UE: opportunità mitlufa għal bidu ġdid tant meħtieġ

Pages