EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 48
Mejju 2020

F’din il-ħarġa:

 • Għall-ewwel darba fl-istorja, il-KESE jiċċelebra Jum l-Ewropa onlajn
 • Webinars tal-KESE dwar il-coronavirus: L-UE u l-Afrika – Ġlieda konġunta kontra l-pandemija tal-COVID-19
 • It-tagħlim tul il-ħajja jeħtieġ finanzjament pubbliku sostanzjali
 • Il-KESE jappella biex il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi tal-2020 jiġu adattati fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19
April 2020
 • F’daż-żmien, jekk m’aħniex Unjoni ġenwina, m’aħna xejn Dikjarazzjoni tal-KESE dwar l-epidemija tal-COVID-19:
 • Ir-rispons għall-Coronavirus: il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE mhijiex biżżejjed
 • Ir-rispons għall-Coronavirus: il-KESE jappella għal pjan Ewropew akbar ta’ investiment
 • Avjazzjoni: il-KESE jappoġġja s-sospensjoni tar-regoli tal-UE dwar l-allokazzjoni tas-slots fl-ajruporti
Marzu 2020
 • Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 2020: attivisti jappellaw għal involviment tal-pubbliku "sinifikanti” fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
 • Il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jinsisti fuq baġit tal-UE b’saħħtu għall-perjodu 2021–2027
 • L-istrateġija dwar id-diżabilità għall-għaxar snin li ġejjin: l-UE għandha twitti t-triq fil-promozzjoni tal-politiki progressivi
 • L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej “Eat Original” tistedinna “nneħħu l-maskra” mill-ikel tagħna
Frar 2020
 • Brexit: il-KESE jagħti ġieħ lill-membri Brittaniċi tiegħu: "Saħħiet...sa ma nerġgħu niltaqgħu, ħbieb!"
 • End the Cage Age
 • Il-prijoritajiet tal-presidenza Kroata tal-UE jgawdu l-appoġġ tagħna
 • Futur ekoloġiku: l-Ewropa trid turi t-triq u tmexxi bl-eżempju
Jannar 2020

F’din il-ħarġa:

 • L-importanza tal-isem: niġġieldu d-disparità bejn is-sessi permezz tat-toponomija
 • NAIA: "“Il-vjolenza domestika hija problema soċjali, mhux waħda privata"
 • #mimmitkoodaa (nisa li jikkodifikaw): ninfiltraw fortizza tas-segregazzjoni tas-sessi – l-industrija tal-IT
 • The Brussels Binder: bidla fid-dehra tal-panels ta’ Brussell
Jannar 2020

F’din il-ħarġa:

Andrew Caruana Galizia: “Hemm bżonn naħdmu flimkien biex niżguraw li jitħarsu l-valuri Ewropej”

Il-KESE huwa mħasseb dwar l-eżitu tal-COP25

Luca Jahier: “Il-futur tal-Afrika huwa l-futur tal-Ewropa”

Il-KESE jappella għal standards minimi ta’ assigurazzjoni tal-qgħad madwar l-UE kollha

Diċembru 2019

F’din il-ħarġa:

 • “Il-Brexit huwa biss stadju, mhux destinazzjoni finali”
 • Il-kultura tista’ tkun xprun sabiex l-UE tissaħħaħ
 • "Żball ġeostrateġiku u storiku"
 • Id-drittijiet u ċ-ċittadinanza tal-UE ma għandhomx ikunu għall-bejgħ
Ottubru 2019
 • "Għandna bżonn koalizzjoni ta’ forzi għall-bidla,” qalet l-Ombudsman Ewropea Emily O’Reilly
 • Il-Patt Globali tan-NU għall-Migrazzjoni jikkonforma bis-sħiħ mal-valuri tal-UE
 • Komunikazzjoni aħjar dwar l-Ewropa fil-qalba tat-13-il Seminar tas-Soċjetà Ċivili dwar il-Midja
 • Il-KESE jtenni t-talba tiegħu għal arkitettura aktar b’saħħitha tal-Unjoni Monetarja Ewropea
Awwissu 2019

F’din il-ħarġa:

 • Il-Presidenza Finlandiża tal-UE tippreżenta programm ibbażat fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri;
 • Conny Reuter, Kopresident tal-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE: “Aħna qegħdin hawn biex nippromovu d-djalogu ċivili f’Ewropa progressiva u inklużiva”;
 • L-agrikoltura Ewropea għandha timxi fid-direzzjoni tal-agroekoloġija;
 • L-ekonomija ċirkolari: wasal iż-żmien biex nisfruttaw il-potenzjal tal-konsumaturi;
 • Mingħajr industrija Ewropea tal-batteriji b’saħħitha, il-manifatturi tal-karozzi jistgħu jħallu l-UE.
Lulju 2019

F’din il-ħarġa:

 • Ġranet tas-Soċjetà Ċivili ottimisti b’mod prudenti dwar is-sostenibbiltà tad-demokrazija fl-Ewropa
 • Il-KESE jappella għal tranżizzjoni tal-enerġija soċjalment ġusta u djalogu permanenti maċ-ċittadini
 • Il-Grand Départ tat-Tour de France – Il-KESE jospita avveniment dwar il-mobbiltà nadifa
 • Il-midja għandha tabbanduna l-approċċ ibbażat fuq il-karità fir-rigward tad-diżabbiltà

Pages