EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 41
Novembru 2018
 • Kummissarju Stylianides: rescEU hija biss l-ewwel aġġornament tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni ċivili
 • EESC jixtieq li s-soċjetà ċivili taqdi rwol akbar fl-azzjoni esterna tal-UE
 • 40% tal-baġit tal-UE għandu jkun allokat għat-tibdil fil-klima
 • PAK b’saħħitha u ffinanzjata bis-sħiħ hija essenzjali
Ottubru 2018
 • Proġetti minn 27 pajjiż qed jikkompetu għall-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili 2018;
 • Il-KESE se taħdem għal baġit ambizzjuż tal-UE ta’ mill-inqas 1,3 % tal-ING tal-UE;
 • Li nagħlqu d-distakk diġitali abbażi tal-ġeneru jista’ jagħti spinta lill-PDG tal-Ewropa b’16-il biljun;
 • Ir-regoli tal-konsumaturi għandhom kemm iħarsu lill-konsumaturi kif ukoll jgħinu lin-negozjanti jiffaċċjaw tfixkil minħabba t-tkabbir sostanzjali tas-settur tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa;
 • Il-prattiki kummerċjali inġusti kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel għandhom jiġu pprojbiti, u l-operaturi kollha għandhom ikunu protetti.
Awwissu 2018
 • Il-Premju tal-2018 għas-Soċjetà Ċivili: l-applikazzjonijiet huma miftuħa matul is-sajf kollu
 • It-tranżizzjoni tal-enerġija: benefiċċji potenzjali għall-ekonomiji reġjonali tal-Ewropa
 • Jeħtieġ li l-UE tħabrek iżjed biex tipproteġi n-nisa b’diżabbiltà
 • Daqshekk privatizzazzjoni tal-ilma, jgħid il-KESE
Lulju 2018
 • Il-KESE jagħlaq 60 sena u jwiegħed li ser jieħu azzjoni deċiżiva u viżjonarja għal Ewropa aħjar
 • “Il-pagamenti diretti għandhom imorru biss għal bdiewa attivi”, jgħid il-KESE filwaqt li jappella għal appoġġ speċjali għall-bdiewa żgħażagħ
 • L-Unjoni Ewropea ma tistax tinsa l-valuri tagħha filwaqt li tiżviluppa l-intelliġenza artifiċjali, jgħidu dawk li jfasslu l-politika tal-UE
 • 27 flixkun riċiklat biex isir flokk bi kmiem qosra
 • Il-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2018 dwar l-identitajiet, il-valuri Ewropej u l-wirt kulturali fl-Ewropa
Mejju 2018

F’din il-ħarġa:

 • rEUnaissance: Il-president il-ġdid tal-KESE iwiegħed li jqajjem mill-ġdid l-impenn ċiviku għal Ewropa sostenibbli
 • Il-membru Spanjol Isabel Caño Aguilar eletta bħala EESC l-viċi president tal-KESE
 • Il-membru Bulgaru Milena Angelova hija EESC l-viċi president il-ġdid tal-KESE għall-baġit
 • Aktar nisa EESC fi rwoli ta’ tmexxija tal-KESE
 • EESC It-tmexxija tal-KESE - tabella organizzattiva
Mejju 2018

F’din il-ħarġa:

 • Naħsbuha darbtejn dwar il-plastik: il-bidla fl-imġiba teħtieġ qafas leġislattiv b’saħħtu u alternattivi vijabbli
 • Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej isejjaħ għal parteċipazzjoni ġenwina miċ-ċittadini
 • L-apprendistati ta' kwalità fl-Ewropa: nagħtu l-kelma lill-apprendisti
 • L-integrazzjoni tal-Balkani tal-Punent għandha tibqa’ prijorità ewlenija tal-UE
April 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
April 2018

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jappoġġja d-deskrizzjoni ġenerali tal-Kummissarju Ansip dwar l-istrateġija li jmiss għall-Intelliġenza Artifiċjali
 • "L-Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej trid issir għodda b’saħħitha għall-parteċipazzjoni”
 • Dak li mhux permess fid-dinja reali, ma għandux jitħalla anqas fid-dinja virtwali
 • Il-KESE jappella biex jinżamm il-momentum fl-implimentazzjoni tal-Unjoni Bankarja
Marzu 2018

F’din il-ħarġa:

 • Ir-rwol tat-Turkija fil-kriżi tar-refuġjati huwa kruċjali, iżda hemm lok għal titjib
 • L-UE għandha tieħu azzjoni fir-rigward tas-settur tat-teknoloġija medika
 • Il-KESE mistieden biex jieħu sehem fil-proġett ta’ konsultazzjonijiet taċ-ċittadin Ewropew ta’ Emmanuel Macron
Frar 2018

F’din il-ħarġa:

 • Il-KESE jħeġġeġ biex tiġi adottata malajr il-proposta tal-Kummissjoni dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru
 • Il-KESE jikkonsulta lis-soċjetà ċivili dwar iċ-ċibersigurtà
 • >“Made in Europe” għandha tkun fuq livell ugwali mal-kompetituri fis-suq Ewropew

Pages