Grupp ta’ Min Iħaddem (Grupp I)

Aħna nsemmgħu leħen in-negozji fil-livell Ewropew.

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem (Grupp I) ilaqqa’ flimkien l-intraprendituri u rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet tal-intraprendituri li jaħdmu f’firxa wiesgħa ta’ setturi kummerċjali, mill-industrija sal-bejgħ bl-imnut, u mill-agrikoltura sas-servizzi, u jirrappreżenta l-intrapriżi kollha mill-SMEs san-negozji l-kbar. Il-membri tagħna huma attivi fid-dinja tan-negozju u jwasslu r-realtà ta’ kuljum tan-negozji fl-Istati Membri kollha tal-UE fil-livell Ewropew. Huma ġenwinament jimpenjaw ruħhom li jagħmlu użu siewi mill-esperjenza tagħhom biex iġibu ’l quddiem il-proġett Ewropew.

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem għandu qafas ta’ prijoritajiet li jirriflettu l-ħtiġijiet ewlenin tan-negozji Ewropej.

 Dawn il-prijoritajiet jiġu riveduti b’mod regolari biex jirriflettu d-dinamika li fiha joperaw in-negozji Ewropej. Il-prijoritajiet attwali tagħna huma:

  • it-trawwim tal-valuri tal-UE;
  • it-tisħiħ tal-pedamenti ekonomiċi;
  • li l-UE tinġieb ’il quddiem fis-settur diġitali;
  • li jinħatfu opportunitajiet ipprovduti minn azzjoni klimatika proattivi.

Barra minn hekk, il-Grupp ta’ Min Iħaddem qed jistinka biex joħloq ambjent kummerċjali Ewropew li jipprovdi opportunitajiet biex l-impjegaturi jikbru u jkollhom suċċess.Aħna naħdmu mill-qrib mas-sitt organizzazzjonijiet ewlenin tan-negozju fl-Ewropa:– BusinessEurope, COPA-COGECA, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe u SMEunited. Dawn huma alleati importanti għall-iskambju tal-għarfien espert u biex insemmgħu leħinna. Barra minn hekk, nikkooperaw frekwentament ma’ ħafna istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet tan-negozju oħra fil-livell nazzjonali u Ewropew.Prijoritajiet