Kategorija Professjonijiet

This page is also available in

F’Settembru 2017, il-KESE b’mod formali kkostitwixxa l-Kategorija “Professjonijiet Liberali” biex jgħaqqad b’mod ġdid il-Membri tal-KESE li jirrappreżentaw l-organizzazzjonijiet professjonali jew li huma professjonisti huma nfushom. Din il-kategorija se tibda taħdem mill-1 ta’ Jannar 2018. Il-Kategorija tgħodd Membri ġejjin minn sitt Stati Membri li jkopru ż-żoni tat-tramuntana, in-nofsinhar, il-lvant u l-punent tal-Unjoni Ewropea. Il-Kategorija ser tiltaqa’ tliet darbiet fis-sena biex jimmonitorja u tiddiskuti l-aħħar żviluppi politiċi u leġislattivi fil-livell Ewropew li jaffettwaw l-eżerċizzju tal-professjonijiet. Preċedentement, din l-attività kienet imwettqa mill-Membri fi ħdan Kategorija li kellha wkoll Membri mis-setturi tal-Artiġjanat u l-SMEs. Id-deċiżjoni li tinħoloq Kategorija separata għall-professjonijiet liberali hija xhieda tal-impenn imġedded lejn l-għan proprju tal-Kategorija: li taċċerta li l-professjonijiet jaġixxu b’mod komuni u jiżguraw li jilħqu l-potenzjal tagħhom fl-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. F’dan ir-rigward, il-laqgħa straordinarja tal-Grupp L-Ewropa: Diversità f’Ruma, bit-titlu "Il-professjonijiet liberi, xprun għall-iżvilupp tal-Ewropa: lejn Manifest Ewropew tal-Professjonisti" tista’ tiġi kkunsidrata bħala l-pedament għall-attività futura tal-Kategorija u kontribut lejn il-metodu ta’ ħidma ġdid tal-pjattaformi biex jiżguraw li l-partijiet interessati Ewropej jikkontribwixxu għall-proċess.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society