Il-Kategorija għall-Ħajja fil-Komunità

This page is also available in

Il-Kategorija għall-Ħajja fil-Komunità hija magħmula minn membri mill-Grupp III - L-Ewropa: Diversità, u mill-Grupp ta’ Min Iħaddem, li joriġinaw mis-settur tal-volontarjat fil-livell nazzjonali u/jew Ewropew u li jirrappreżentaw fondazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, NGOs u forom oħrajn ta’ assoċjazzjonijiet li jippromovu s-supremazija tal-istat tad-dritt, il-moviment liberu tal-persuni u tal-merkanzija, kif ukoll il-protezzjoni tal-libertajiet ċivili u d-drittijiet tal-bniedem. Fi żmien meta l-libertà ta’ assoċjazzjoni tinsab mhedda u fejn, b’mod aktar ġenerali, il-ħajja fil-komunità jeħtieġ tilħaq livell ogħla biex tissalvagwardja l-libertà u l-indipendenza tagħha, il-membri tal-Kategorija beħsiebhom li, fil-livell tal-KESE, jipproponu xi linji ta’ riflessjoni kif ukoll politiki pubbliċi bħala kontribut għal rilanċ tas-soċjetà ċivili Ewropea.

It-terminu “ħajja fil-komunità” jimplika r-rwol ta’ medjatur li jaqdu l-korpi intermedjarji bejn l-individwu u l-Istat, garanti tal-interess ġenerali, u l-valuri prinċipali tar-rispett reċiproku u l-altruwiżmu, li minnhom jirriżultaw il-pluraliżmu u l-benefiċċju soċjali.

Il-ħajja fil-komunità tirrifletti d-diversità wiesgħa tal-interessi u l-identitajiet li jirriżultaw fi ħdan is-soċjetà kontemporanja, u għandha l-missjoni li tipprova toħloq il-kundizzjonijiet għal djalogu ċiviku ġenwin. Il-perspettiva ta’ rinfurzar tas-soċjetà ċivili ġġib magħha xaqq ta’ tama f’xenarju pjuttost tqil ta’ ambjent ikkaratterizzat dejjem aktar mill-intolleranza, l-inġustizzja soċjali u l-limitazzjoni tal-ispazji ċiviċi.

Il-ħidma tas-segretarjat tal-kategorija ssir mis-segretarjat tal-Grupp III - L-Ewropa: Diversità.