Il-KESE jibdel 60 wegħda biex jieħu azzjoni deċiżiva u viżjonarja għal Ewropa aħjar

Fl-24 ta’ Mejju, fid-diskors tiegħu fl-okkażjoni tas-60 anniversarju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-President tal-KESE Luca Jahier semma d-deċiżjoni tal-Kumitat li ma jistrieħx fuq il-kisbiet tiegħu u ddeskriva approċċ għall-azzjoni futura tal-KESE bbażat fuq seba’ prijoritajiet. Il-mexxejja ewlenin tal-UE, li qed jiddibattu l-futur tal-Ewropa, jaqblu li l-ispazju ċiviku huwa u jrid jibqa’ importanti għad-demokrazija Ewropea.

Waqt li kien qed jitkellem fil-plenarja kommemorattiva speċjali, il-President Luca Jahier enfasizza l-istadji importanti fl-istorja tal-KESE u fakkar il-kisbiet ewlenin tal-passat fil-bidu b’suċċess ta’ xi leġiżlazzjoni tal-UE ewlenija. Mill-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema għall-proposta pijuniera tagħha għal taxxa ta’ tranżazzjoni finanzjarja, il-“KESE għandu ħafna biex ikun kburi”, huwa qal.

Il-President Jahier ippropona xi soluzzjonijiet għall-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja u spjega l-oqsma ta’ prijorità tal-KESE għall-azzjonijiet fis-snin li ġejjin:

  • jasserixxi mill-ġdid il-valuri tal-Unjoni
  • jimplimenta l-aġenda dwar l-iżvilupp sostenibbli
  • isaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fl-UE
  • jimmaniġġja l-intelliġenza artifiċjali għall-ġid tal-bniedem
  • jaħdem għal qafas finanzjarju pluriennali ambizzjuż ibbażat fuq is-solidarjetà u li jrawwem il-koeżjoni
  • jiżviluppa sens ta’ identità Ewropea permezz tal-kultura u tal-edukazzjoni
  • jifforma b’mod attiv ir-relazzjonijiet mal-viċinat tal-UE u lil hinn.

Fid-dibattitu li rriżulta, il-President tal-KE Jean Claude-Juncker, il-Viċi President tal-PE Ramón Valcarcel Siso u l-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz iddiskutew mas-Sur Jahier kif l-aħjar jindirizzaw l-isfidi tal-Ewropa fiż-żmien ta’ qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019.

F’diskors ta’ ispirazzjoni, Herman Van Rompuy, l-eks-President tal-Kunsill Ewropew, esprima t-tama u l-kunfidenza tiegħu fil-futur tal-Ewropa u enfasizza fuq ir-rwol tal-KESE li jiżgura demokrazija reżiljenti fl-Ewropa.

Darja Isaksson, membru tal-Kunsill Nazzjonali għall-Innovazzjoni tal-Prim Ministru Żvediż ressqet il-fehmiet tal-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Ewropa billi talbet lill-mexxejja tal-UE biex jegħlbu l-isfida tal-iżvilupp sostenibbli u r-rivoluzzjoni diġitali.

Il-President Jahier għalaq iċ-ċerimonja bi kwotazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II, fejn talab lill-parteċipanti biex ma jibżgħux mill-preżent, iżda li jgħixuh b’kuraġġ.(dm)

Aqra d-diskors tal-President Jahier waqt is-sessjoni plenarja kommemorattiva

Ara d-diskors tal-President Jahier