You are here

Luis Planas Puchades – Segretarju Ġenerali

Bħala Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, mexxejt tim ta’ uffiċjali li kellu l-kompitu li jpoġġi fil-prattika d-deċiżjonijiet meħuda mill-Assemblea, il-Bureau u l-President.

Bħala kap tal-persunal, niġġestixxi wkoll l-affarijiet ta’ kuljum relatati mal-amministrazzjoni, il-baġit, tal-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet tal-Kumitat ma’ istituzzjonijiet oħra.

Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar it-tim tiegħi u l-ħidma tal-KESE.

Dwari

Twelidt u trabbejt f’Valenzja, Spanja. Wara li ggradwajt mill-iskola tal-liġi, ħdimt bħala avukat qabel ma għaddejt minn kompetizzjoni biex insir spettur tas-sigurtà soċali u x-xogħol.

Il-karriera Ewropea tiegħi bdiet ftit qabel ma Spanja ngħaqdet mal-UE. Matul dawk is-snin, okkupajt għadd ta’ karigi li, permezz tagħhom, ksibt għarfien wiesa’ dwar il-mod li bih jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-1982, ingħaqadt mal-Kummissjoni Ewropea bħala parti minn programm ta’ taħriġ ta’ qabel l-adeżjoni. Wara li ġejt elett bħala membru fil-Kungress Spanjol, sirt kelliem għall-affarijiet Ewropej. Bħala membru kelli wkoll l-unur li nkun relatur għar-ratifika tat-trattat ta’ adeżjoni ta’ Spanja mal-Unjoni. Mill-1986 sal-1993 kont membru tal-Parlament Ewropew, fejn kont parti mill-Kumitat għall-Affarijiet Istituzzjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Wara ftit snin naħdem mal-Gvern Reġjonali ta’ Andalusija u bħala membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ġejt lura Brussell bħala kap tal-uffiċċju privat l-ewwel tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Marin u mbagħad tal-Kummissarju Solbes.

Fl-2004 inħtart l-ambaxxatur Spanjol fil-Marokk, u fl-2010 inħtart Ambaxxatur u Rappreżentant Permanenti ta’ Spanja għall-Unjoni Ewropea. Fl-2012, inħtart Ministru Reġjonali għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ambjent f’Andalusija.

Nhar l-20 ta’ Jannar 2014, il-Bureau ħatarni bħala s-Segretarju Ġenerali tal-KESE.

Luis Planas Puchades, Segretarju Ġenerali tal-KESE

Downloads

Luis Planas Puchades - CV