Publiskais iepirkums

Turpmākajās tīmekļa lapās Jūs varat piekļūt attiecīgajai informācijai par EESK procedūru saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus.

Tajās Jūs arī iegūsiet informāciju par turpmākajiem zemas un vidējas vērtības līgumiem, kā arī par pamatlīgumu ietvaros parakstītajiem līgumiem un par pamatlīgumu izmantošanu.

  • Oficiālajā Vēstnesī publicētie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus
  • Turpmākie zemas un vidējas vērtības līgumi
  • Ikgadējie piešķirto līgumu saraksti

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices