EESC Taxonomy term

This page is also available in:

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) aptver ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju), kas ir izveidojušas iekšējo tirgu, kurā darbojas vienādi pamatnoteikumi. Šo noteikumu mērķis ir atvērtā un konkurētspējīgā vidē veicināt preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti, kā arī personu brīvu pārvietošanos Eiropas Ekonomikas zonā. Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā komiteja (EEZ KK) ir daļa no EEZ līguma (96. pants), un to izveidoja 1994. gadā.

No items found