Eiropas Ekonomikas zona

This page is also available in

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) aptver ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju), kas ir izveidojušas iekšējo tirgu, kurā darbojas vienādi pamatnoteikumi. Šo noteikumu mērķis ir atvērtā un konkurētspējīgā vidē veicināt preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti, kā arī personu brīvu pārvietošanos Eiropas Ekonomikas zonā. Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā komiteja (EEZ KK) ir daļa no EEZ līguma (96. pants), un to izveidoja 1994. gadā.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.