Apvienotā Karaliste

This page is also available in:

Pēc ilgām un sarežģītām sarunām ES un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī sekmīgi noslēdza Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu (TSN). Minēto nolīgumu no 2021. gada 1. janvāra piemēro provizoriski, līdz Padome un EP pabeigs ratifikācijas procesu. Tāpat kā citos nesen noslēgtajos brīvās tirdzniecības nolīgumos arī šajā nolīgumā ir iekļauti īpaši noteikumi par pilsoniskās sabiedrības dialogu. Tāpēc EESK, kas ir galvenā pilsoniskās sabiedrības dialoga dalībniece, ir nolēmusi izveidot gan institucionālu satvaru, lai veicinātu attiecības ar Apvienoto Karalisti un tās pilsonisko sabiedrību (uzņēmējiem, arodbiedrībām un citām organizācijām), gan arī TSN uzraudzības struktūru.

Šī jaunā sistēma, kas pielāgota, ņemot vērā ne tikai noslēgto vienošanos un ES un Apvienotās Karalistes jaunās attiecības, bet arī nesenos institucionālos notikumus saistībā ar EK, ietver tādas struktūras kā:

 • ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteja, kas turpinās Brexit pārraudzības grupas politisko darbību, un EESK komiteja, kurā mēs varam noteikt savu darba kārtību un prioritātes, lai pielāgotos jaunajai realitātei;
 • ES vietējā konsultantu grupa, kas izveidota saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes TSN un kas ir pilsoniskās sabiedrības institucionālais pīlārs, kurš kalpo par pamatu ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības attiecībām.

Tagad, kad abu partneru turpmākās attiecības tiek regulētas, balstoties uz tik svarīgu un visaptverošu partnerības nolīgumu, EESK ir apņēmusies pildīt savu uzdevumu, optimizējot minētā nolīguma potenciālu, it īpaši attiecībā uz Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību. EESK ir apņēmusies pēc Brexit uzturēt ciešus kontaktus ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību, veicināt dialogu un apmaiņu un iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas sociālo lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi nodrošinot, ka tiek saglabātas spēcīgas ekonomiskās, sociālās un politiskās saites, kas izveidojušās vairāk nekā pusgadsimta laikā kopš Apvienotās Karalistes dalības Eiropas Savienībā.

Displaying 1 - 5 of 5
 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

 • The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

   

 • At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

Displaying 1 - 5 of 5