Apvienotā Karaliste

This page is also available in:

Pēc ilgām un sarežģītām sarunām ES un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī sekmīgi noslēdza Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu (TSN). Minēto nolīgumu no 2021. gada 1. janvāra piemēro provizoriski, līdz Padome un EP pabeigs ratifikācijas procesu. Tāpat kā citos nesen noslēgtajos brīvās tirdzniecības nolīgumos arī šajā nolīgumā ir iekļauti īpaši noteikumi par pilsoniskās sabiedrības dialogu. Tāpēc EESK, kas ir galvenā pilsoniskās sabiedrības dialoga dalībniece, ir nolēmusi izveidot gan institucionālu satvaru, lai veicinātu attiecības ar Apvienoto Karalisti un tās pilsonisko sabiedrību (uzņēmējiem, arodbiedrībām un citām organizācijām), gan arī TSN uzraudzības struktūru.

Šī jaunā sistēma, kas pielāgota, ņemot vērā ne tikai noslēgto vienošanos un ES un Apvienotās Karalistes jaunās attiecības, bet arī nesenos institucionālos notikumus saistībā ar EK, ietver tādas struktūras kā:

 • ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteja, kas turpinās Brexit pārraudzības grupas politisko darbību, un EESK komiteja, kurā mēs varam noteikt savu darba kārtību un prioritātes, lai pielāgotos jaunajai realitātei;
 • ES vietējā konsultantu grupa, kas izveidota saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes TSN un kas ir pilsoniskās sabiedrības institucionālais pīlārs, kurš kalpo par pamatu ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības attiecībām.

Tagad, kad abu partneru turpmākās attiecības tiek regulētas, balstoties uz tik svarīgu un visaptverošu partnerības nolīgumu, EESK ir apņēmusies pildīt savu uzdevumu, optimizējot minētā nolīguma potenciālu, it īpaši attiecībā uz Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību. EESK ir apņēmusies pēc Brexit uzturēt ciešus kontaktus ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību, veicināt dialogu un apmaiņu un iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas sociālo lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi nodrošinot, ka tiek saglabātas spēcīgas ekonomiskās, sociālās un politiskās saites, kas izveidojušās vairāk nekā pusgadsimta laikā kopš Apvienotās Karalistes dalības Eiropas Savienībā.

Displaying 1 - 2 of 2
 • Published in
  97 pages

  EESC Own-initiative opinion on EU-UK Youth Engagement and technical report in support of the own-initiative opinion

 • Published in
  8 pages

  The External Relations Section (REX) of the European Economic and Social Committee (EESC) is responsible for dialogue between European civil society organisations and their homologues from the countries with which the European Union has formal relations (e.g. under the form of a Free Trade Agreement). Through this dialogue, made possible by a series of bilateral bodies, and through specialized opinions and information reports, the Committee is able to concretely contribute to EU foreign policy.

Displaying 1 - 2 of 2