Apvienotā Karaliste

This page is also available in

Pēc ilgām un sarežģītām sarunām ES un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī sekmīgi noslēdza Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu (TSN). Minēto nolīgumu no 2021. gada 1. janvāra piemēro provizoriski, līdz Padome un EP pabeigs ratifikācijas procesu. Tāpat kā citos nesen noslēgtajos brīvās tirdzniecības nolīgumos arī šajā nolīgumā ir iekļauti īpaši noteikumi par pilsoniskās sabiedrības dialogu. Tāpēc EESK, kas ir galvenā pilsoniskās sabiedrības dialoga dalībniece, ir nolēmusi izveidot gan institucionālu satvaru, lai veicinātu attiecības ar Apvienoto Karalisti un tās pilsonisko sabiedrību (uzņēmējiem, arodbiedrībām un citām organizācijām), gan arī TSN uzraudzības struktūru.

Šī jaunā sistēma, kas pielāgota, ņemot vērā ne tikai noslēgto vienošanos un ES un Apvienotās Karalistes jaunās attiecības, bet arī nesenos institucionālos notikumus saistībā ar EK, ietver tādas struktūras kā:

  • ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteja, kas turpinās Brexit pārraudzības grupas politisko darbību, un EESK komiteja, kurā mēs varam noteikt savu darba kārtību un prioritātes, lai pielāgotos jaunajai realitātei;
  • ES vietējā konsultantu grupa, kas izveidota saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes TSN un kas ir pilsoniskās sabiedrības institucionālais pīlārs, kurš kalpo par pamatu ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības attiecībām.

Tagad, kad abu partneru turpmākās attiecības tiek regulētas, balstoties uz tik svarīgu un visaptverošu partnerības nolīgumu, EESK ir apņēmusies pildīt savu uzdevumu, optimizējot minētā nolīguma potenciālu, it īpaši attiecībā uz Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību. EESK ir apņēmusies pēc Brexit uzturēt ciešus kontaktus ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību, veicināt dialogu un apmaiņu un iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas sociālo lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi nodrošinot, ka tiek saglabātas spēcīgas ekonomiskās, sociālās un politiskās saites, kas izveidojušās vairāk nekā pusgadsimta laikā kopš Apvienotās Karalistes dalības Eiropas Savienībā.

Displaying 1 - 2 of 2
Opinion
Pieņemtie on 25/01/2023
Atsauce: 
REX/563-EESC-2022
Plenārsesija: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The general objective of the information report will be to feed into the political dialogue between the EU and UK and promote a joint reflection on their future relationship. More specifically, the information report will be transmitted to the relevant services in the European Commission, EEAS, European Parliament, and Council, as the EESC's contribution to addressing issues arising from the EU-UK Withdrawal Agreement and Northern Ireland Protocol.

Information report: The implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland