Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa (INT)

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa (INT) nodarbojas ar visdažādākajām politikas jomām, kas saistītas ar rūpniecību, konkurenci, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un sociālās ekonomikas uzņēmumiem, kā arī digitālo ekonomiku un sabiedrību. Tā arī apspriež un pieņem atzinumus par pētniecību un inovāciju, patērētāju aizsardzību, jaunām ekonomikas tendencēm, piemēram, aprites ekonomiku (specializētā nodaļa aktīvi darbojas Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platformā jeb ECESP), un vienotā tirgus politiku kopumā.

Par jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi saistībā ar vienoto tirgu, specializētā nodaļa rīko sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmes, lai apspriestos ar maksimāli plašu pilsoniskās sabiedrības organizāciju loku. Katru gadu kopš 1999. gada tā ir organizējusi arī svarīgāko Komitejas pasākumu, kas pazīstams kā Eiropas Patērētāju diena.

Specializētajā nodaļā ir arī Digitālās pārkārtošanās un vienotā tirgus novērošanas centrs, kura uzdevums ir uzraudzīt norises digitālajā vienotajā tirgū un ierosināt veidus, kā novērst šķēršļus vai veikt uzlabojumus.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market