ES un Krievijas koordinācijas komiteja

This page is also available in

Kopš 2011. gada februāra EESK veido saiknes ar Krievijas pilsonisko sabiedrību, izmantojot ES un Krievijas koordinācijas komiteju, kuras mērķis ir izvērst un uzturēt attiecības ar Krievijas pilsonisko sabiedrību un palielināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ES un Krievijas attiecībās.

Atbalsts cilvēku savstarpējiem kontaktiem ir viens no pieciem ES un Krievijas attiecību pamatprincipiem, par kuriem 2016. gada martā vienojās ES ārlietu ministri un ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini. Kopš tā laika EESK ir atjaunojusi kontaktus ar Krievijas Federācijas Sabiedrisko palātu — tās oficiālo partneri Krievijā — un turpina sadarboties ar ES un Krievijas pilsoniskās sabiedrības forumu, rīkojot gadskārtējus kopīgus seminārus un citus pasākumus.