Pagaidu izpētes grupa “Eurozonas ekonomikas un budžeta pārvaldība”

This page is also available in

Ņemot vērā sarežģīto ekonomikas stāvokli pēdējos gados, kad kļuva redzams, ka ir vajadzīgs padziļināt ekonomisko un monetāro savienību (EMS), EESK ir īpaši uzsvērusi nepieciešamību uzlabot ekonomiskās un politiskās pārvaldības mehānismus gan eurozonā, gan tajās dalībvalstīs, kuras vēlas tai pievienoties.

Viens no šiem mehānismiem ir Padomes ikgadējie ieteikumi par eurozonas ekonomikas politiku — tas ir stratēģiski svarīgs Eiropas pusgada dokuments, kas eurozonas dalībvalstīm sniedz norādes par valsts reformu programmām un tām adresētus ieteikumus. EESK regulāri izstrādā atzinumus, kuros īpaša uzmanība ir pievērsta galvenajām fiskālajām, ekonomiskajām, sociālajām un finanšu prioritātēm eurozonā kopumā.

Lai EESK šajā jomā nodrošinātu pastāvīgu darbību, ir izveidota pagaidu izpētes grupa “Eurozonas ekonomikas un budžeta pārvaldība”. Grupas darbu pārrauga ECO specializētā nodaļa, un tās uzdevums ir izstrādāt EESK atzinumus par eurozonas ekonomikas politiku, turpinot darbu pēc eurozonai paredzēto ieteikumu projekta, ko publicējusi Komisija, vai gaidot šāda projekta izstrādi.