Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa

This page is also available in

Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa (FRRL) ir horizontāla struktūra, kuras uzdevums ir EESK nodrošināt forumu, kurā Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām tikties un dalīties savos vērtējumos par stāvokli dalībvalstīs pamattiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā.

Savā darbā FRRL grupa pievēršas tematiem, nevis atsevišķām valstīm, un tās mērķis ir veicināt to Eiropas vērtību ievērošanu, kuras minētas LES 2. pantā, Pamattiesību hartā, kā arī Eiropas Padomes Venēcijas komisijas kontrolsarakstā attiecībā uz tiesiskumu. Tās mērķis ir risināt gan ar kolektīvām, gan individuālām tiesībām saistītus jautājumus un, ņemot vērā EESK pilnvaras, arī pievērst uzmanību ekonomiskajām un sociālajām tiesībām. Šīs tiesības nav nodalāmas no pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, tāpēc arī tām jāvelta īpaša stratēģiska uzmanība.

Grupa tika izveidota 2018. gada janvārī.