Pagaidu izpētes grupa “Digitalizācijas programma”

This page is also available in

Pagaidu izpētes grupas “Digitalizācijas programma” (TSG DA) mērķis ir sniegt ieguldījumu specializēto nodaļu darbā to konkrētajās darbības jomās. Tā cieši uzrauga Digitālās Eiropas programmu nākamajai DFS; programmas mērķis ir padarīt Eiropu par vadošo dalībnieci digitalizācijas jomā, palielināt tās ekonomikas spēku un konkurētspēju pasaules mērogā un pozitīvi ietekmēt digitālo pārveidi visu Eiropas iedzīvotāju labā. Programmai ir pieci konkrēti mērķi: augstas veiktspējas datošana, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, izglītība un apmācība, kā arī publiskās pārvaldes un publisko pakalpojumu modernizācija.

TSG DA pievērsīsies šādiem konkrētiem aspektiem:

  • mūsdienīgu tehnoloģiju pozitīvie piemēri, jo īpaši tie, kas inovācijas jomā ļauj uzmanības centrā izvirzīt cilvēkus;
  • digitalizācijas ietekme uz darbaspēku, nodarbinātību, kvalifikāciju un prasmēm;
  • ieteikumi par to, kā panākt, lai digitalizācijai būtu pozitīva ietekme šajās jomās;
  • jauni veidi, kā novērtēt cilvēka un mašīnas mijiedarbības kvalitāti;
  • sadarbīgo robotu ietekme uz dažādām iedzīvotāju grupām;
  • digitālās inovācijas centri kā digitālais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • digitalizācijas ietekme uz transportu: elektromobiļi, bezvadītāja automobiļi, stāvvietas, viedās pilsētas, intermodālas transporta sistēmas un dalīšanās ekonomika.

Tā kā digitalizācija ir transversāls jautājums, TSG DA katrā atsevišķā gadījumā sadarbojas ar citām pagaidu izpētes grupām (TSG), novērošanas centriem, interešu grupām un ad hoc grupām.