Koordinācijas komiteja “Austrumu kaimiņvalstis”

This page is also available in

Austrumu kaimiņvalstu koordinācijas komiteja tika izveidota 2004. gadā kā īpaša EESK struktūra, kas atbild par attiecībām ar pilsonisko sabiedrību austrumu kaimiņreģiona valstīs. Koordinācijas komiteja parasti tiekas četras reizes gadā un apspriež aktuālos jautājumus, kas saistīti ar austrumu kaimiņvalstīm, un bieži uzaicina citu ES iestāžu pārstāvjus, ārējos ekspertus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas personas. Komitejas locekļi aktīvi piedalās Austrumu partnerības (AP) darbībā, piemēram, Austrumu partnerības daudzpusējās platformās un AP Pilsoniskās sabiedrības forumā.