Grupa “Eiropas pusgads”

This page is also available in

Grupa “Eiropas pusgads” koordinē, nostiprina un atbalsta darbu, ko saistībā ar Eiropas pusgadu veic EESK specializētās nodaļas un CCMI. Eiropas pusgads sākotnēji bija ikgadējs ekonomikas politikas koordinācijas cikls, taču kopš 2018. gada to papildina pasākumi saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Pēc ekonomiskās, sociālās un politiskās krīzes Eiropas pusgads ir kļuvis par nozīmīgāko izdevību apspriest Eiropā veicamās reformas. EESK ir ņēmusi vērā Eiropas pusgada aizvien lielāko nozīmi, un 2017. gada 5. decembrī Birojs nolēma Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komiteju aizstāt ar struktūru, kas savā darbībā pievērstos Eiropas pusgadam un izvērtētu Eiropas pilsoniskās sabiedrības priekšlikumus attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību.