EUROMED koordinācijas komiteja

Euromed koordinācijas komitejas sastāvā ir locekļi, kuri regulāri tiekas. Līdztekus situācijas uzraudzībai reģionā no pilsoniskās sabiedrības skatupunkta koordinācijas komiteja koncentrējas uz Eiropas kaimiņattiecību politiku un tās ietekmi uz ES un tās partnervalstu sadarbību.

Koordinācijas komiteja arī organizē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu gadskārtējos samitus, kuros pulcējas ekonomikas un sociālo lietu padomes un tām līdzīgas iestādes, kā arī ES un tās partnervalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Tā publicē ziņojumus par aktuāliem jautājumiem, ar kuriem pēc tam šajās gadskārtējās sanāksmēs tiek iepazīstināti daudzi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.