Vienotā tirgus novērošanas centrs (VTNC)

This page is also available in

Vienotā tirgus novērošanas centrs (VTNC) tika izveidots 1994. gadā, lai EESK rīcībā būtu elastīga un horizontāla struktūra, kas tai ļautu veikt šādus uzdevumus:

  • analizēt vienotā tirgus darbību,
  • apzināt problēmas un šķēršļus,
  • piedāvāt risinājumus.

Par īpaši svarīgiem jautājumiem VTNC rīko sabiedriskās uzklausīšanas sēdes, lai apspriestos ar maksimāli plašu pilsoniskās sabiedrības organizāciju loku.

VTNC ciešā sadarbībā ar Komisiju ir arī izstrādājis vienotu datubāzi par Eiropas pašregulējumu un kopregulējumu. Šī datubāze atvieglo informācijas apmaiņu un paraugprakses apzināšanu.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO