Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs (IANC) - Related Publications and other work