Darba tirgus novērošanas centrs (DTNC)

Darba tirgus novērošanas centra (DTNC) mērķis ir apzināt un analizēt darba tirgus attīstības tendences un problēmas, radot pievienoto vērtību darbam, ko veic EESK un tās Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC).

DTNC tika izveidots 2007. gadā. Tā locekļu vidū ir priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāja vietnieki, kuri ir arī SOC specializētās nodaļas locekļi un kuru amatus rotācijas kārtībā ik pēc divarpus gadiem ieņem Darba devēju grupas, Darba ņēmēju grupas un grupas “Daudzveidība Eiropā” pārstāvji. Lai nodrošinātu sinerģiju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, DTNC sastāvā ir iekļauti locekļi no visām EESK specializētajām nodaļām.

Visu ES dalībvalstu darba tirgū pašlaik būtiski mainās tajā izveidotās struktūras, mehānismi un darba attiecības. Šo pārmaiņu centrā ir dažādas parādības, kas DTNC veiktajā analīzē tiek ņemtas vērā. Novērošanas centrs analizē darba tirgus problēmas un attīstības tendences, apkopo labas prakses piemērus un sagatavo ziņojumus vai pētījumus par aktuāliem jautājumiem. Tas arī organizē gan publiskus pasākumus, gan iekšējas sanāksmes un veicina debates starp iestādēm, sociālo un profesionālo interešu pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un zinātniekiem.

Tā darbs saistīts ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā jauniešu nodarbinātība, bēgļu un patvēruma meklētāju integrācija darba tirgū, ilgtermiņa bezdarbnieku integrācija darba tirgū, profesionālā izglītība un apmācība, digitalizācijas un vidi saudzējošas ekonomikas ietekme uz nodarbinātību un kvalifikāciju, kā arī darbaspēka taisnīga mobilitāte.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office