Pētniecība un inovācija

Pētniecībai un inovācijai ir būtiska nozīme konkurētspējas uzlabošanā, izaugsmes veicināšanā, darbvietu radīšanā un sabiedrības problēmu risināšanā. To atzīstot, EESK uzrauga pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” — ES tālejošās pētniecības un inovācijas programmas — īstenošanu. Mēs esam cieši iesaistīti arī diskusijā par atbildīgu pētniecību un inovāciju — koncepciju, kuras mērķis ir integrēt ieinteresētās personas pētniecības un inovācijas procesā, lai mēs kopīgi varētu rast ilgtspējīgus un iekļaujošus risinājumus sabiedrības problēmām, ar kurām pašlaik saskaramies.